Dato: 18. september 1856
Fra: Henriette Wulff   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Nr. 356. Fra Henriette Wulff.

Torsdag Morgen [18/9 1856?]

Min kjre Andersen.

Vi ere ret lngselsfulde efter at vide, hvorledes det er med Dem i Dag3227) give Gud det dog var bedre, og at De har haft en god Nat! De saae ret saa lidende ud i Gaar, at jeg nsten ikke har tnkt paa Andet siden.

I Dag er nu Vejret ret i sit vrste Lune, tag Dem derfor vel i Agt for at gaae ud, og plej Dem i Rolighed - Hvem der dog kunde gjre Noget for Dem!

Saae De det smukke Meteor i Aftes? En ildrd Kugle der foer fra Syd mod Nord - og forsvandt i den graa Himmel - Kl var 7.

I Gaar for et Aar gyngede jeg paa Oceanet med min elskede Chr:, der ere jo Dage der gjenkalde meer end ellers kjre Errindringer.

Der kommer Ida og vil have mig lidt ud at kjre, for at benytte et lille Soelglimt.

Farvel, kjre Ven lad mig omstndelig vide hvordan det er med Dem!

Deres Syster Jette.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost