Dato: 9. oktober 1856
Fra: H.C. Andersen   Til: Jonna Stampe, f. Drewsen
Sprog: dansk.

Kjbenhavn 9 October 1856

Kjre Jonna!

Din Moder har nu vret hos Dig omtrent otte Dage, hun skulde have Brev fra mig, men det vilde vre en Uret ikke frst at skrive til Dig, som saalnge ikke har hrt fra mig, og som sidst saa venligt, som altid, skrev igjen da jeg skrev fra Basns. Jeg tnker saa ofte paa Dig, paa Brnene og din Mand, men det kunne I jo ikke vide naar I ikke saa synligt Tegn derpaa, jeg troer ogsaa at I Alle huske mig og navnlig Du, kjre Jonna!

Jeg er nu kommet til Slutningen af anden Deel med Romanen og har et Navn til den der betegnende og dog ikke ganske rber dens Indhold, jeg kalder / den: "At vre eller ikke at vre", altsaa paa Engelsk: "To by or not to by" - de schackspearske bermte Ord. Jeg tr tro at den heelt igjennem vil tiltale Dig, og Du og Elise i det Vigtigste ville blive tilfredse langtmere end I rimeligviis nu troe. I ville begge i det mindste see ind i en Menneske-Sjl hvis Kamp og gode Vill[i]e mer erkjendes - Uddeligheds Sprgsmaalet er Bogens Sprgsmaal og Svar.

Iaftes var der stor Festlighed i Theatret i Anledning af Kongens Fselsdag, det fra Engelsk oversatte ny Stykke er vel ikke ganske godt gjennemfrt men det morede og rrte mig, jeg er vis paa at din Moder og Tante Louise vilde ordentligt grde, derimod synes Theodor ikke meget derom, Thiele forkastede det aldeles og de Andre der stode om mig rev det ned; jeg var meget glad over Wiehes fortrffelige Spil, derimod piinte og rgrede det mig i Nielsen, der er en Fabrikant, / saa aldeles - syntes Michael Drewsen at det generede mig, ja br imidlertid troe at det er ganske tilfldigt og at Nielsen slet ikke aner det, ellers var det meget stygt. Hedt og Theodor loe meget over Ligheden og meente da de yttrede sig, at den dog ikke var saa stor - forunderlig nok Gottlieb og Gusta hrer jeg skulde kun i en rige Grad have fundet det - altsaa de egentlige Husets fast voxne Venner, have ikke flt den pinlige, ilde Stemning derved, - Fabrikanten i Stykket er en noget raa, simpel Mand, der uagtet han har ganske godt Hjerte, naragtigt slutter sig til det at komme op i det Fornemme og at have et fiint Huus. Det skal glde mig om jeg tog Feil i den fremsatte Skikkelse, men mig var det ubehageligt da jeg holder af Drevsen og saae ganske Ligheden i det Ydre.

I Nat var en meget strk Ildls hos Bageren Marstrand i Silkegaden; hele Himlen var ildrd, det lyste ind i Stuerne, det saae meget forfrdeligt ud. - -

Ved Kaffebordet i Amaliegaden i Dag vare alle glade og vel; Fru Schjern og Viggo Drevsen bade mig at hilse Dig, de hrte at jeg skrev i Dag. Lind og Louise vilde iaften i det kongelige Theater at see Fabrikpigen; Louise stolede paa min Mening om Stykket og troede at fornie sig. - Her er, igaar og idag det skrkkeligste Sle, og vrst i min Gade hvor der nu lgges baade Vand og Gasrr, altsaa to Render, hvor den opkastede Jord kan give Stof til Dynd.

Du lser vel Hiavatha af Longfelow som jeg gav din Moder med; hils hende hjerteligt, ligesom ogsaa din Mand og begge Smaapigerne. Bring Elise og Janina min Hilsen; jeg lnges ret efter at tale med dem; gid der gik en Jernbane til Nestved, saa kunde man dog gjre en Dagvesit. Naar kommer Stampe til Byen. Fra-Diavolo skal snart gives, holder han af den Musik?

Lev nu vel!

trofast og hjerteligt

H. C. Andersen

[Udskrift:] Til Fru Baronesse Jonna Stampe fdt Drevsen paa Christinelund ved Prst

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 6, 101-05)