Dato: 14. oktober 1856
Fra: H.C. Andersen   Til: Mimi Holstein-Holsteinborg
Sprog: dansk.

H. C. Andersen til Grevinde Mimi Holstein.

Kjbenhavn 14 October 1856. Kjre Fru Grevinde!

Det gjr mig saa vel at De og Deres Mand saa venligt tnke paa mig, at De nske at see mig som Fadder ved det ny, kjre lille Menneskes frste Kirkegang; jeg fornemmer heri et saa hjerteligt Sindelag mod mig at jeg strax maa udtale min Tak og dersom jeg er nogenlunde frisk og vel, da kommer jeg, naturligviis.

Jeg har, som Deres Naade veed, vret syg denne Sommer; i Udlandet havde jeg Koldfeber, og siden jeg kom hjem skranter jeg; i hele den sidste Tid har jeg ideligt vret forkjlet.

Daabshitideligheden er jo Sndagen den 26.; nu tnker jeg, om Gud vil, at jeg Fredag den 24de tager fra Kjbenhavn med Morgentoget til Sor, der kan man ikke erholde lukket Vogn, men jeg tr jo nok bede om at blive afhentet der fra Holsteinborg; jeg udtaler det ganske aabent i det jeg troer at det slet ikke volder Uleilighed. Tre til fire Dage ville De jo nok beholde mig og i et Par af disse kunne vi maaskee hre lidt af min ny Roman der nu har faaet Navnet: At vre eller ikke at vre, efter Hamlets Monolog To by or not to by, hvilke Ord ogsaa bliver Bogens engelske Titel.

Jeg glder mig uendelig meget til at see Dem kjre, velsignede Fru Grevinde, tale med Dem og Deres Mand, igjen vre sammen med Ulrich-Adolf og Bodil, hils dem mange Gange og er endnu Fru Roberedo der da lgger jeg ogsaa her min rbdigste og hjerteligste Hilsen til hende. I nste Uge, fr jeg kommer, skal jeg endnu engang tillade mig at skrive niagtigt Dagen og Timen jeg indtrffer i Sor.

Gid at De nu Alle maa blive ved at befinde sig karske og glade, og at jeg ogsaa maa vre det, at jeg kan komme. Noget jeg, som sagt, srdeles glder mig til.

Deres Naades taknemlig hengivne

H. C. Andersen.

Til

Fru Grevinde Holstein paa Holsteinborg.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus