Dato: 21. oktober 1856
Fra: Mimi Holstein-Holsteinborg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Tirsdagaften [21-10-1856}

Holsteinborg

Bliv ikke ganske kjed af mig kjre Professor! fordi jeg endnu engang inden vi shake hands skriver til Dem, dels for at takke Dem for Deres glade Hilsen og dernst for at sige Dem at hvis det ikke generer Dem / om vi saa istedetfor Lverdag til Middag tr haabe alt at see Dem Fredag Aften ved Theetid (omtrent kl: 7. Vi har nemlig lovet en stor lukked Vogn for Mamma - om hvem jeg ikke veed hvormange hun tvinger med, til Lverdag i Sor og samme Dag en do: lukket Vogn til Korsr for at hente en Baron Brutselle (gift med min Mands Cousine) og hans Datter der Dagen fr har foraldt deres Hjem i Lauenborg Saint Aubin skulde ogsaa hentes i Sor og naar han saa kommer med Eftermiddagstoget fra Kjbenhavn saa vilde jeg takke Dem/ hvis De vilde vre saa venlig at flge samme med ham herned. Saasnart vores Vogn kommer til Sor melder Kudsken sig hos Dem for at sige Klokkeslt naar han afhenter Dem.

Tilgiv dette som Alt Andet der ikke er som det burde vre hos Deres Hengivne Mimi Holstein.


[p tvrs hen over sidste side:]

Min Husbond streifer endnu i Skovene i Holbeck Amt. Kjrlig Hilsen fra mine Rollinger.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus