Dato: 2. november 1856
Fra: H.C. Andersen   Til: Mimi Holstein-Holsteinborg
Sprog: dansk.

H. C. Andersen til Grevinde Mimi Holstein.

Kjbenhavn den 2 November 1856.

Kjre Fru Grevinde!

Tak for de deilige Dage i Deres Naades hyggelige Hjem, jeg flte mig saa glad, saa vel der, thi jeg havde Fornemmelsen af at vre velkommen, bring Hr Greven min Tak, og send om i Stuerne min Hilsen til hele den kjre Kreds lige fra Deres Fru Moder til den yngste Lille, Helten fra den 26. October; ja naar han voxer til skal han have en Vise af sin Gudfadder, jeg haaber at han i Tiden skal vre Een af dem der lgge en god Klang ind i Navnet Christian. Den lille Historie om Klokkedybet jeg skrev paa Holsteinborg er alt hos Lieutenant Pedersen36 for at illustreres og kommer i Lose & Delbancos Folkecalender; endnu en ny Historie, som jeg maa have indaandet i den friske Skov- og Strand-Luft nede ved Glnstrand er ifrd med at springe frem paa Papiret37. Romanen fik vi da ikke lst ud, og jeg beklager at jeg slet ikke havde Hr Greven mellem mine Tilhrere, men naar den nu kommer ud og flyver til Holsteinborg haaber jeg lser han den selv. Nr kunde jeg paa Indreisen have mistet det hele og eneste Manuskript, jeg havde ikke villet lgge det i min Kuffert men i en lille Natsk jeg altid beholder i Vognen hos mig; da jeg nu kom til Sor Banegaard og gav Jernbanebetjenten mit Ti at bre ind, lod han den lille Natsk ligge, Vognen kjrte, Toget var ivente og jeg maatte have en Bonde op til Sor for at finde Vognen og mueligviis Natskken, jeg frygtede at den ved sin Enekjrsel der hen kunde vre hoppet af, men den fandtes og Romanen staaer atter igjen i Vxthuus og skyder nye beskrevne Blade.

Ved Ringsted i det Banetoget fra Kjbenhavn gik forbi os, som holdt stille, fik jeg netop seet og tilraabt Hr Greven og Baron Brussels et Goddag-Lev vel! Det var som et Glimt og saaledes flyve ogsaa de smukke Dage og Timer afsted, det er et Gode at Erindringen er en god Daguerreotypist og den giver os det Blivende. Nu lev vel! bliv sund og frisk, og ligesaa alle Kjre om Dem. I Torsdags, netop den Dag jeg var paa Reise til Kjbenhavn, hrtes gode Efterretninger fra Stampes paa Christinelund38, en lille Datter39 er der traadt op og hun og Moderen befinde sig vel. Ulrich-Adolph og Bodil en srdeles Hilsen.

Deres Naades taknemlig hengivne

H. C. Andersen.

Til Fru Grevinde M. Holstein

fdt Zahrtmann.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus