Dato: 28. november 1856
Fra: Mimi Holstein-Holsteinborg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Holsteinborg d. 28/11 1856. Kjre Herr Professor!

Det er Sygdom og atter Sygdom som saalnge har afholdt mig fra at skrive til Dem. Frst trngte Mama lnge til al den Pleie jeg kunde yde hende, saa vidt muelig var Wanda og jeg hendes Secretairer og min egen Correspondenz maatte hvile saalnge. Derefter blev jeg strax selv syg af en begyndende Brystbetndelse, som ved Aareladning og andre strke Midler dog blev couperet og endnu ligger jeg tilsengs, men haaber snart igjen at kunne tage fat paa min daglige Gjerning. Det generede mig doppelt at ligge sidste Uge, da vi havde et stort og talrigt Jagt-Selskab, som naturligviis ikke kunde afsiges.

Om Forladelse at jeg fortller Dem saa Meget om mig selv, men nu veed De da hvorfor De saalnge Intet hrte fra os, skjndt jeg som altid, og nu fler mig i en stor TaknemmeIigheds-Gjeld til lille Christian Christophs Gudfader. Jeg har ogsaa ngsted mig for Flgerne af den Agitation den tilsyneladende glemte Natsk kunde have for Deres Helbred, men da jeg paa anden Haand heller Intet har hrt derom, saa tr jeg haabe at De er ret, ret vel og vedblive[r] at vre det ogsaa i Julen naar vi sees. Da jeg er saa skrbelig saa tr jeg ikke lgge Planer, men jeg haaber dog sikkert at De, naar De er paa Egnen ogsaa beregner nogle Dage paa os.

Bodild lider ogsaa Lidt ved den saa tidlig indtrdende skarpe Vinterluft, men Begge vore Drenge have det Gud skee Lov godt. Den Eeneste af vore Gjster som er blevet er Saint Aubain. Jeg vil slet ikke sprge Brnene hvormed jeg skal hilse Professor Andersen fra dem for saa ere de utrttelige til at fortlle Meere end dette Papir kan rumme af Hilsner fra de Smaa Venner, min Husbond og Deres

hjertelig hengivne

Mimi Holstein.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus