Dato: 15. december 1856
Fra: H.C. Andersen   Til: Carl B Lorck
Sprog: dansk.

Hr. Generalconsul Lorck!

Kjbenhavn 15 Dec. 1856

Kjre Ven!

Inde hos Deres Svoger Hr Delbanco, hrer jeg at han sender Skrivelse til Dem og at der er Plads for mig til at sende Dem en venlig Hilsen endnu i dette Aar, derfor faaer De dette. I "Folkecalenderen" for iaar komme af mig to Smaastykker, han lader disse flge med, maaskee brugbare for Europa, Hr Gilm lrer nok mine smaa danske Digtninger at tale den tydske Tunge og at give "Klokkedybet" saameget Klokkeklang, som jeg har sgt at lgge i Originalen. - Nu er min ny Roman frdig paa sidste Capitel nr; siig Hr Wiedemann at han i Begyndelsen af Januar vil faae Manuscript til frste Deel; Bogen har Navnet "At vre eller ikke vre", altsaa "Sein oder Nichtsein", De forstaaer det er de schakspeareske Ord To be Or not to be; det er et Vrk paa tre Dele, omtrent saa stort som "De to Baronesser".

Hils Deres kjre Frue, Datter og Svigerfader! - Fra Dem hrer jeg nu aldrig, det er ret srgeligt. Gid et nyt og deiligt Aar i 1857 oprulle for os Alle! Sundhed og godt Humeur!

Deres hjertelig hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus