Dato: 6. januar 1857
Fra: H.C. Andersen   Til: Theodor Reitzel
Sprog: dansk.

Kibenhavn den 6 Januar 1857.

Kjre Ven!

I flere Uger har jeg ikke vret vel, dog vovede jeg, godt indpakket, at tage til Basns i Julen, men har al den Tid der vret ndt til at blive inde; det har saaledes ikke vret saa lystelig en Tid, som det skulde; i forgaars Aftes kom jeg hjem, endnu skrantende. Nytaarsdag pleier jeg altid at see Dem og Deres hjemlige Kreds, det er ikke blevet Tilfldet iaar; De faaer derfor min skriftlige Hilsen! - Den nye Roman reenskriver jeg nu paa; - den skulde ud paa een Dag her, samt i London og Leipzig; min Ven Etatsraad Collin kommer og taler med Dem derom. Det Kgl: Theaters Bud var imorges hos mig for at sprge om jeg ikke eiede nogle Exemplarer af Mulatten, der paany skal indstuderes, jeg henviiste ham til Dem, men han sagde at det var sagt at hele Oplaget var udsolgt, er det saaledes?

Nu de bedste og hierteligste nsker for Dem og Deres kjre.

Venskabeligst

H. C. Andersen

Til Hr Th: Reitzel.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscanning 58, 26-27)