Dato: 30. januar 1857
Fra: Henriette Wulff   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Nr. 364. Fra Henriette Wulff.

Fredag Morgen [30/1] 57

Kjre Andersen!

De errindrer vist hvilken af vore ldre danske Digtere det er, der har skrevet Sigrid med Slret?3239) Jeg mindes at have lst det i min Barndom men af hvem det er, og hvor det findes, kan jeg uagtet al Grunden ikke komme paa. Oehlenschlger's Digt over samme Gjenstand, Sigrid kalder han det, kjender og har jeg, men det er det ldre jeg nskede at faae fat paa; er det ikke af Tullin? Bissen modellere just i denne Tid en colossal Statue,3240), hrende til den Rkke af qvindlige Figurer der skal stilles paa den saakaldte Dronningens Trappe paa Slottet, og ved i Gaar at see paa ham arbejde, vare vi af forskjellig Mening om Sigrid's Hndelser og Attributer, hun er for jeblikket den han fremstiller, og mig syntes at Slret hrer ungtelig hende til, under alle hendes forskjellige Eventyr.

Skjndt jeg haaber De er saa vel De gaaer ud, maae De dog helst ikke gaae denne lange kolde Vej til mit Buur, men siig mig ved et Par Ord,3241) frst hvorledes det er med Dem, saa - hvor den omtalte Sigrid er at finde, og med det samme skriv mig den engelske oversadte Tittel paa Billedbog uden Billeder Er det: Picture-book without pictures?3242)

Godmorgen kjre Ven, siig mig frst og fremmest hvorledes

De har det?

Deres Syster Jette.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost