Dato: 20. februar 1857
Fra: Henriette Wulff   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Nr. 365. Fra Henriette Wulff.

Fredag Morgen [20/2 1857].

Her sender jeg Dem et Brev jeg modtog i Gaar fra den kjre Fredrike Bremer, det er jo ogsaa saa lnge siden De hrte fra hende, at jeg er vis paa det vil fornje Dem at lse om hvorledes hun har det; der er jo ogsaa kjrlige Ord til Dem!3243)

Hun er for mig et sjeldent elskeligt Vsen, fuld af Hjerte og Forstand, Flelse og den yndigste humor! Dette Brev er jo nu alvorligt, - men just ved at lse i disse Dage atter hendes Granarna staaer den sidste Egenskab jeg nvnede, ret saa levende og elskvrdig for mig.

Hvordan har De det selv, kjre Ven?

Levende paa Maskarader og ved dine's3245) - haaber jeg godt - samt at De ikke glemmer snart at lade Deres Soel skinne paa Deres

Sster Jette.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost