Dato: 16. marts 1857
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Wulff
Sprog: dansk.

Kjbenhavn 16 Marts 1857.

Min kjre ssterlige Veninde!

Fra Bentley, min engelske Forlgger, fik jeg i Dag Brev, at det var aldeles umueligt at benytte den engelske Oversttelse af min ny Bog,3246) jeg har sendt ham, saa daarlig var den, han beder om det danske Manuskript for selv at besrge samme, det har vret mig en meget ubehagelig Sag, da allerede en fjerde Deel er oversat, og Bogen skal ud paa Dansk og Tydsk til den 20de Mai; jeg har nu skrevet et Par Ord til Bentley, (idet at jeg maa opgive saa godt som alt Honorar), vil De ikke nok snarest overstte mig samme. - Jeg sender nu Bentley de trykte Ark, til Afbenyttelse men vilde dog gjerne have lidt derud af.

Deres broderlige Ven H. C. Andersen.

Frken Henriette Wulff.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus