Dato: 2. april 1857
Fra: Henriette Wulff   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Nr. 368. Fra Henriette Wulff.

d 2den April l857

Min kjre gode Andersen!

Jeg havde gldet mig til at gaae til Dem denne tidlige Formiddag for at see Dem paa denne kjre Dag3247) og bringe Dem mine kjrligste ssterligste nsker! Sige Dem min Glde over at De er her paa Jorden, og at jeg kjender Dem, som jeg gjr; det er een af de kjre Gaver jeg ofte ofte takker Gud for. Da det nu er bleven for sildigt for at kunde trffe Dem allene , fr saa mange Venner og Veninder indfinde sig hos Dem, vil jeg ikke gaae ud til Dem, men lade disse Linier sige Dem det Alt - hvad De saa godt veed jeg er opfyldt af for Dem! Tak for et broderligt Venskab, Tak for Alt hvad De er for mig og for - hvor Mange, - i hvilken viid udstrakt Betydning! Den gode Gud der saa vidunderligt styrer Alt til det Bedste for os, selv om vi undertiden ikke kunde jne det, vil vedblive at have Dem i sin kjrlige Varetgt!

De omfavnes af Deres tro ssterlige Henriette Wulff.

Jeg har Intet at sende Dem, uden disse friske Vedbnranker, de grnnes jo selv om Vinteren, for dem er det altid Foraar, den smukkeste Aarstid, saa lad det vre et Tegn paa, at for Dem

min Ven, skal Livet altid vedblive her at vre en frisk grn Foraarsdag - indtil De engang gaaer ind til den evige Sommer!

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost