Dato: 15. maj 1857
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Scavenius, f. Moltke
Sprog: dansk.

Kjbenhavn 15 Mai 1857 Kjre Fru Scavenius!

Det var min Bestemmelse, som De veed, da jeg er ventet hos Dickens den 10 Juni, at tage fra Kjbenhavn den 27 Mai, blive hos Ingemann den 28de og derpaa Dagen efter at naae det kjre Basns, hvor jeg tnkte at blive til den femte eller sjette, men hele denne Plan er kuldkastet ved at Hendes Majestt Enkedronningen var saa naadig at kalde mig til Sorgenfri (den 23) for at lse: "At vre eller ikke vare", altsaa blive der tre fire Dage. Paa en anden Tid vilde jeg kun have flt det Hdrende, det meget Elskvrdige aaf den vellsignede Dronning, nu kommer det, ligesom for meget Godt paa engang, det kan ikke rummes; jeg maa altsaa opgive at komme til Ingemann paa hans Fdselsdag, udstte min Afreise fra Kjbenhavn til den 30 Mai, og da bliver jeg Pindsedag hos Ingemann, og gaaer Dagen efter Mandag den 1ste Juni (Anden Pindsedag) til Slagelse hvor jeg jo tr haabe at finde den tidligere lovede Vogn efter mig, jeg kommer, naturligviis med Morgentoget, Fredag Eftermiddag den 5te eller Lverdag den 6te maa jeg saa aafssted igjen ud i den vide Verden. Jeg havde tnkt at skulle have blevet en heel Uge paa Basns, nu lader det sig ikke anderledes bie, men saa tr jeg jo nok blive doppelt saa lnge paa Hjemtouren. Hils Luzia og Otto saa hjerteligt og saa meget, ligesaa Frken Schmumacher og Dounloup! nu er vist Alt i herligt Foraars Flor ude i deres deilige Hjem; igaar var her nsten lidt for varmt inde i Byen! Jeg skal altsaa, om Gud vil, see den grnne Skov frste Gang iaar, hos den kjre Dronning, og de sidste Dage iHjemmet, fr jeg gaae til Fremmede, faaer jeg paa det hjemlige Basns! Glde og Velsignelse over det kjre Sted og dem det indeslutter. [Underskriften bortklippet]

Tekst fra: H.C. Andersens Hus