Dato: 21. maj 1857
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Scavenius, f. Moltke
Sprog: dansk.

Kjbenhavn den 21 Mai 1857 Kjre Fru Scavenius! Et Par Dage her jeg vret ude paa Sorgenfri hos Hendes Majestt Enkedronning, lst for hende Romanen, som ret syntes at tiltale hende; det var en smuk Tid, Skoven sprang ud, Alt var saa vaarligt; jeg kom ind igaar Middags og har nu netop faaet fra Boghandelren Bogen, som jeg tillader mig at sende ihast! - Pintsedag vil jeg vre hos Ingemanns og Dagen efter, Mandag den frste Juni, tager jeg med Morgentoget derfra til Slagelse, hvor jeg jo paa Banegaarden tr haabe at finde en Vogn fra Basns; kun et Par Dage bliver Opholdet, men, ikke sandt, naar jeg kommer tilbage vil De ssee mig der noget lngere. Min hjerteligste Hilsen til deres Naade, Brnene og hele Kredsen. Deres taknemlig

hengivne H. C. Andersen Til Deres Naade Fru Scavenius fdt Comtesse Moltke

Tekst fra: H.C. Andersens Hus