Dato: 26. juli 1834
Fra: H.C. Andersen   Til: A. P. Liunge
Sprog: dansk.

Wien den 26 Juli 1834

Kjre Liunge!

Fr jeg forlader Udlandet maa jeg dog endnu engang sende Dem et lille God Dag, forenet med mange Hilsener fra Btcher, om hvem jeg ved min Hjemkomst, skal give Dem en levende Skildring. For ieblikket er jeg, som De seer af Overskriften, i Keiserstaten Wien, hvor jeg alt har vret tre Uger; i Munchen var jeg en Maaned og har der, som har fundet en srdeles kjrlig Modtagelse, man indfrte mig strax i Bayerns Kunstforening, literaire,Selskaber og her i Wien har Digteren Deinhardste.in (Forfatter til Hans Sachs) som Directeur for det Keiserlige Burgtheater indviteret mig, til hver Aften at besge Theatret saa lnge jeg er her, en Opmrksomhed, som med Fremmede ikke er almindelig. Grillparzer og Castelli omgaaes jeg meget med, det er to elskvrdige Mennesker. Overhovedet har jeg Udlandet fundet megen Godhed og Velvillie, har endnu ikke prvet hvad man kalder Hjemvee og hvor kan ogsaa den komme i det paradisiske Italien, eller - paa en Hjemreise gjennem Tydskland. Gjerne blev jeg lnger ude, men jeg har, alt lagt lige saameget til som mit Reisestipendium var og saa maa man hjemad, det koster at vre fire Maaneder i Paris, leve i Schweitz og reise Italien paa Kryds og Tvrs som jeg har gjort. I August (altsaa omtrent l Aars Fravrelse) kommer jeg hjem og skal da een af de frste Dage see Dem og Familien hvor jeg tnker at finde den store Datter forandret i en lille Dame. Hils Deres gode Kone, Ssteren og Christian Winther fra mig, ham bringer jeg en italiensk Bog fra Digteren Berti i Florens - hans: Gli amanti sessagenari. Om jeg har forandret mig? sprger De nok. O, i l Aar forandres man ikke meget, jeg kan hiest vre blevet lidt stiv af Reisen. - Jeg vil tilfie et Par Notitser, som De maaskee kan benytte, men er det Tilfldet da komme de ikke fra mig, jeg vil ikke have meddelt det. Det skulde da anderledes ltes sammen. -

Thorvaldsen gaaer, for sin Sundheds Skyld, til Badene paa Ischia. BlomstermaJer Jensen med Kone er e for ieblikket i Neapel og agter sig til det Yndige Amalfi i Salernobugten, hvorfra han vist bringer herlige Studier. Christensen har forladt Rom og er paa Reisen til Paris. Tscherning og Dr. Lewy er e i Schweitz og Dr. Thune i Wien Den unge Bends er indtruffet til Mnchen, hvor Philosophen Zeuthen ogsaa er ariveret for en Maanedsiden for at hre Schellings Forelsninger. (?) det er hvad jeg veed om Landsmndene herude. Da jeg for omtrent to Maaneder siden var i Innspruck,blev just Andreas Hofers Marmorstatue sat op i Franciskanerkirken, han holder sin Fane, har et delt Ansigt og er srdeles skjnt opfattet, dog gjr det hvide Monument ingen god Virkning ved de stbte gamle Keisere, der staae opstillede langs Gulvet ved Altret. Monumentet er af Professor Schaller fra Wien. Her og paa alle SydTydsklands Theatre, selv i det lille Hallein saae jeg det, gjr en Posse af Nestroy Furore, den er nu ogsaa givet i Berlin og Hamborg, Tittelen er Der base Geist Lumpacivagabundus oder das Liederliche Kleeblatt. Den er meget lav komisk og er i Wien alt spillet 130 Gange for fuldt Huus. - Munchen har ikke tiltalt mig saa meget, det er By, der saa at sige endnu staaer i Knop, den er endnu ikke sprunget ud. Dag for Dag voxe Huse op og blive til Gader, om 10 Aar vil det vre en anseelig Stad."Knigsbau" bliver frdig om 20 Aar; Vrelserne ere srdeles prgtige, enkelte ere malede, som de i Pompei, andre have Situationsmalerier, som fremstille Scener af bermte tydske digte, som Gangen til Jernvrket, Leonore, Fiskerne &. I Hovedbibliotheket er en smuk Gruppe af Digtere, Apollo staaer da verst og saa kommer Schackspear, Gthe og alle disse fornemme Folk. To Vrelser have herlige Frescobilleder med Scener af Niebelunger Lied. - En Rverbande i Bhmen foruliger meget Veiene. Madam Malibran og Basisten Lablache fra Neapel ventes, her til Wien i Hsten. Wesuv der lnge havde vret roligt, har nu begyndt igjen og ogsaa denne Gang gjort sig et nyt Krater, Lava Strmmen er nsten en miglie bred, hver Nat lyser den rde Ildsile paa Vandet. - Men nu er her ikke Plads til mere, jeg vil derfor sige Lev vel, snart sees vi jo! - Hils Hansen! Seer De Paludan Mller da hils og siig at jeg lnges ret efter at see ham og hans Psycke. - En meget aandrig Dame har skrevet mig til at hun er saa psyckelig, som et Mandfolk kan gre hende! Lev vel Venskabeligt Andersen.

Tekst fra: Solveig Brunholm