Du har sgt p: +Andersens +Hus

G til frste fund  Tilbage til sgeresultaterne

Dato: 4. juni 1857
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Wulff
Sprog: dansk.

Basns den 4 Juni 1857.

Min trofaste, ssterlige Veninde!

Endnu engang Lev vel fr jeg forlader Danmark; jeg tnker det skeer i Aften med Dampskib til Kiel; naar jeg har vret et Par Dage hos Dickens skal De faae Brev, men fr efter den 10de naaer jeg ikke til ham.3259)

Det var mig saa klart, saa vist da vi denne Gang skiltes ad at vi skulle gjensees i Hjemmet, jeg troer der paa og haaber at lyse, stille Dage for Liv og Sind vil oprulle for Dem. Hils i Amerika de som venligt der nvne mig og naar De selv har vret der nogle Uger gld mig da med et Brev.

Jeg var, som De veed, Pindsedag3260) i Sor hos Ingemann og hans Kone; de velsignede Mennesker gjorde mig det saa hyggeligt og godt, men Veiret var meget koldt og idelig med Blst. Her fra mine Vinduer paa Basns seer jeg de hvide vltende Ser, der slet ikke lokke mig, dog i Dag er Veiret mere i det Stille og altsaa, om Gud vil, iaften afsted! Hils Deres Sster, Svoger og Snnerne, vil De lade Etatsraad Hauch erholde fra mig en hjertelig Tak for det venlige Brev3261) jeg fandt fra ham her paa Basns. Tak for al Deres ssterlige Godhed og Deeltagelse for mig, Tak for hvert venligt og godt Ord, Gud gjengjlde Dem!

Deres trofast hengivne H. C. Andersen.

Til Frken Henriette Wulff.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus