Dato: 24. juni 1857
Fra: H.C. Andersen   Til: Wilhelm Frimann Koren
Sprog: dansk.

Gads Hill Place near Rochester Kent i England.

Min kjre unge Ven!

I England, hvor jeg er i Besg hos Charles Dickens, modtog jeg imorges Deres hjertelige Brev, der fra Kjbenhavn er sendt mig af Excellencen Collin, som De kjender af "Mit Livs Eventyr"; jeg skriver strax i Dag, for at De &Snart skal vide, hvormeget Deres aabne Udtalelse af det varme Hjerte, De har for mig, er forstaaet og oprigtigt gjengjldt! Jeg vil glde mig ved, at De i Deres kommende Aar vil bevare for mig, som Digter, noget af den samme ungdommelige gode Flelse, og lever jeg, sees vi vist; nvn mig da Deres Navn, rk mig Haanden, og vi ere ikke fremmede for hinanden.

De kjender vel Dickens Vrker, den Digter, jeg af de nulevende skatter meest; hos ham, som sagt, er det, jeg er i Besg, har allerede vret her i to Uger og De kan tnke Dem, hvilken deilig Tid det er for mig. Tag alt det Hjerteligste, Livligste og Kloge ud af Dickens Vrker, skab Dem deraf en Mand og De har hans tro Portrt. Hele Familien er saa elskelig, Stedet selv et af de smukkeste i England. Tag frem Shakespeares Henrik IV frste Del, i anden Scene (frste Akt) omtales Stedet, der har sin Bermmelse ved, at det omtales af Falstaf, han og Kong Henrik er afmalt her paa Vrtshus-Skildtet; fra min Vindu har jeg den deiligste Udsigt over Themsen, og oppe fra Hien ser jeg Nordsen. De vil paa Kortet finde Stedet omtrent midtveis, mellem Gravesend og Rochester i den nordlige Del af Kent. To prgtige libanonske Cedertrer gror udenfor den smukke Villa, Laurbrhkke rundt om og den aabne Landevei, den garnle Kjrevei mellem London og Dover, gaar tt forbi. - Forleden Dag besgte jeg for frste Gang Chrystalpaladset, det er som en Fee-Stad, med Gader af Glas, sjldne Trer og Blomster; rde og blaa Lothus voxe i en stor Kanal, der har sit Basin i hvidt Marmor; det var Hndels Musik-Fest, "Messias" blev givet af 2000 Sangere, der var over 12,000 Tilhrere; Chorene havde en utrolig Kraft. Udenfor sprang Vandene, vist over hundrede Fontainer, det var at se som man maa tnke sig Undines Have. Jeg foretrkker at blive her paa Landet hos Dickens for det at tumle mig i Londons store Selskabsliv; herude er saa landligt smukt, Luften saa opfyldt af Duft fra H, Hyldetr og bleduftende vilde Roser. - Jeg har i Theatret seet den bermte tragiske Skuespillerinde Signora Ristori, men foretrkker dog Rachel; i nste Uge skal jeg se Shakespeares "Stormen", hvori Sceneriet skal vre ganske udmrket. -

Dette lille Brev lgger jeg inden i et til en af mine Venner i Kjbenhavn og derfra vil det snart komme til Dem; jeg er, om Gud vil, tilbage i Danmark sidst i August; det skal glde mig da at finde et Brev fra Dem, hvoraf Jeg kan vide, at De har modtaget dette; De kan bedst adressere det under mit Navn til "Excellencen Geheimeraad Collin, Amaliegade i Kjbenhavn," han vil da sende mig det. Og nu lev vel og glad min unge Ven! Hold fast paa Gud i Sorg og Glde, gjr altid det Bedste, hvad De kan, og Livet er smukt og velsignet. Min sidste Bog: "At vre eller ikke vre", er vel ikke endnu naaet til Dem, i den vil De se en ny Livshistorie, flt om ikke oplevet. Har jeg Venner eller Veninder i Deres Kreds, da hils dem!

Hjerteligst

H. C. Andersen

TIl WIlhelm Frimann Koren

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter