Dato: 1. juli 1857
Fra: Henriette Oline Collin, f. Thyberg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

291. Fra Henriette Collin.

Fhr den 1ste juli [1857]

Deres Brev modtog jeg her kjre Andersen og takker Dem hjertelig for den Glde det bragte mig, jeg behver vist ikke at sige Dem at jeg med levende Interesse flger Dem paa Deres vistnok hist behagelige Vei thi naar man selv er en stor Mand maa det vre deiligt at leve mellem betydelige Personligheder, er man derimod som jeg en lille Kone, saa finder man sig bedst i de smaa Forhold og jeg har det derfor fortrffeligt her i Vyk og seer med Glde og godt Haab, Louise fordybe sig i Vesterhavet. Kan De ikke kjre Andersen, give Deres rige engelske Veninde Lyst til at see Danmark? jeg kunde godt lide at gjre Bekjendtskab med noget saa storartet rigt og som De siger velgjrende, som hun maa vre, jeg kan godt begribe at De hellere henvnder Dem til hende selv end til hendes stolte Tjnerskab.–

De vil vide noget om hvad der siges om Vre eller ikke at vre, men da jeg alt i Sndags 8te Dage forlod Byen og siden ikke har seet en dansk Avis saa veed jeg intet om den offentlige Udtalelse, privat har jeg hrt megen Glde over den.–Min Nabo ved table d'hote her paa Fhr er en gammel Prst John, efter hvad jeg hrer Hamburgs mest anseete Prdikant, han spurgte mig strax om Dem og trode at De skrev Deres Bger paa tysk saa let og ypperligt var Sproget, han holdt overordentlig meget af Dem og troede ikke at behve at lse Deres Livs Eventyr da han havde lst der Geiger og dette mente han var Deres egen Historie og det han satte hiest af Alt hvad han kjndte af Dem.–

Jeg lser i denne Tid Little Dorrit og glder mig inderligt; den hjertelige Latter har jeg efterhaanden vnnet mig af med, men iaftes tvang den unge Barnacle mig til at lee saa hit at jeg selv blev ganske forundret'ndash;Jeg har ogsaa lst Currer Bells Liv fortalt af Miss Gascal, det er en hist interessant Bog som jeg raader Dem at lse ....

At Gade er bleven forlovet med Frken Stger har De sagtens hrt'ndash; I Guds Navn! hun skal jo vre en forstandig og god Pige.

Lev vel kjre Andersen, endnu engang Tak for Deres Brev, jeg sndte det strax til Familien i Kjbenhavn.

Deres hjertelig hengivne

Jette Collin.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost