Du har sgt p: +Registrant +Frederiksberg

G til frste fund  Tilbage til sgeresultaterne

Dato: 4. juli 1857
Fra: H.C. Andersen   Til: Helene Balling
Sprog: dansk.

Davistock-House, Davistok Square, London. 4. Juli 1857.

Kjre Fru Balling!

Mit sidste lille Brev har De nok modtaget; i Dag igjen et Par Ord. Af Aviserne har De lst om den skrkkelige Ulykke paa Jernbanen i Nord-Kent igaar. De veed nok ikke, at det netop er den Bane jeg altid ude fra Dickens herind til London har at passere; vi tog ind netop Morgenen efter at Ulykken var skeet om Natten; det var vor Lykke! ti Mennesker bleve jeblikkelig drbte, 40 haardt qustede; een er senere dd; de knuste Vogne skulle have strmmet med Blod; det bliver en dyr Sag for det Jernbaneselskab, de kommer til at betale de Efterlevende af dem, som er Nrmest de Drbte 40000 det er 360000 Rdlr. Jeg har vret at se "Stormen" af Shackspear der er sat i Scene af Kean, en Sn af ham Skuespillet "Kean" handler om; noget mere pragtfuldt kan ikke tnkes. I frste Scene var en stormende S lige ud til lamperne og et Skib af nsten hele Theatrets Strrelse kastedes til alle Sider indtil det sank, hvilket skeer ved at det Hele Farti er pustet op og nu udelades Luften saa at det falder sammen og forsvinder i de store Blger; der var et Vinterlandskab der blev til Sommer, Trerne sprang ud, Flodnympherne dandsede paa det vandudstrmmende Vandfald; og i denne Art er det Hele givet, men man kommer rigtignok ganske fra Stykket selv over alle Sceneriet. Jeg har saa mange Indbydelser, kunne blive herovre Efteraaret og Vinteren med, men jeg tager ikke mod disse, men efter Aftale reiser frst til Maxen ved Dresden og derpaa sidst i August til Danmark. Hambro faaer jeg slet ikke Tid til at besge, heller ikke Hald i Manchester. Fra Hjemmet har jeg al den lange Tid kun faaet to Breve og ikke hrt et Ord om hvad der siges om min ny Bog. Skrkkeligt dyrt er her, og uagtet jeg boer hos Dickens, kan jeg aldrig naar jeg en Dag er i London komme ud af det under 7 a 9 Rdlr; De gjr Dem ikke Idee om den udstrkning Byen har og gjr jeg en Deel Visitter og kjrer om Aftenen til og fra Theatrene det er saa godt som en heel Dag at faae Vogn. Paa Lverdag skal jeg see en privat Forestilling hvor Dickens, hans to Dttre og flere Herrer og Damer spille med, Dronningen kommer at see denne Forestilling der gives til Indtgt i delt iemed.

St. Johns Wood 7 Juli 1857

I disse Dage er jeg i Besg hos Bentley der har en smuk Villa udenfor London, god Musik hver Dag og om Aftenen i Operaen hvor den udmrkede Sangerinde Piccolomini synger, jeg saae hende nylig i La Traviata, hun minder om Jenni Lind; men det bedste Komediespil jeg har seet i Engeland, er Dickens Spil ved Forestilingen i Lverdags, han minder om Wiehe - det var komplet en Tragedie han traadte op i, og efter den havde han i Phisters Rolle i Nattegjest. - Min Bog To be or not to be, er i Engeland, siger Boghandleren, nsten allerede solgt, desvrre er den ikke godt oversat, den er saa svr at gjengive. Hils nu hjerteligt Deres Moder og Sster ligesaa ude hos Hrings; gld mig med et Brev i Dresden, poste restante; jeg har Meget at fortlle Dem naar vi sees; jeg gad seet Deres Moders Forbauselse over det Liv, den Tummel, den Menneskevrimmel i London, hun vilde svimle derved. Men nu lev vel! Gud bevare Dem Alle frisk og vel.

Deres hengivne

H. C. Andersen

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost