Dato: 25. juli 1857
Fra: Henriette Wulff   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Nr. 384. Fra Henriette Wulff.

Kjbenhavn d 25 July 57.

Min kjre gode Andersen!

Jeg haaber De alt i Gaar er kommet til Dresden, og har fundet der mit Brev; men alt i Dag maa jeg skrive Dem et Par Ord med denne Anmeldelse i Dagbladet af Deres Bog,3395) der kom denne Morgenstund, det vil jo interessere Dem, og jeg vil ikke spilde et jeblik. Hvorledes mon De er tilfreds med den? Den er skrevet med stor Agtelse og Kjrlighed. Gid jeg nu vidste hvorledes De har overstaaet Rejsen fra Paris til Dresden; Varmen haaber jeg ikke har generet Dem, her har det vret en ordentlig Kulde efter et ualmindeligt strkt Tordenvejer3396) for nogle Dage; et Uvejer der har slaaet ned paa utallige Steder over hele Landet, og anrettet megen delggelse, isr ved at afbrnde Gaarde, hvor Lynilden slog ned; her i Byen slog den ned i Nyboder, det lave fredelige Nyboder ; saa man seer den ikke udeluggende sger de hje Stder ! - Her blev jeg afbrudt af et Besg af Lesse og hans unge Hustro; hun er nydelig og elskvrdig; det med hendes Blindhed, er aldeles overdrevet, hun seer paa Billeder og Sligt, ligesom vi Andre. Hun gjr et hjst behageligt Intryk! De hilse Begge hjerteligst!

I Gaar havde jeg et langt Brev fra Miss Bentley, hun er yderst tjenstvillig og gjr sig megen Umage for at arrangere Alt paa det Bedste for mig i Hastings, saa jeg tnker det bliver Enden paa det, at jeg tager derover. Hun vil gjre Alt for:

Mr Andersen's friends ! Naar den endelige Beslutning er taget, fortller jeg Dem jo det hele arrangement. De har vel skrevet til Dickens siden De forlod ham, og nu gandske med Deres egen Engelsk?3397 Det magelse Menneske, det er rigtignok en Ven, De har Glde af; De kan tnke at jeg har en heel Ladning af Sprgsmaal om ham at gjre, men for det Frste vil jeg ikke plage Dem; nu

vil jeg frst vide Dem ret rolig og stille i Sindet, paa Maxen. Hvor vil jeg blive glad, veed at see Dem have gjenvundet den Ligevgt, som Adskjellelsen fra Dickens Kritiken - Heden etc: etc. havde for nogle jeblikke forstyrret;

- Vr nu ret rolig paa eet Sted, kjreste Andersen, plej Dem selv, og Andre behver man vist ikke at bede derom. Ls noget Engelsk, nu i landlig Roe, og ikke Tydsk - do - Dear! I dette jeblik tr jeg ikke skrive meer, det maa afsted til Dem; snart hrer De igjen fra mig. De allervenligste Hilsner fra Alle jeg taler med ; - af Deres tro Sster Jette omfavnes De i Tankerne.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost