Dato: 29. juli 1857
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Wulff
Sprog: dansk.

Rohrdorff i Schlesien den 29 Juli 1857

Min kjre ssterlige Veninde!

Ja, hvor er jeg nu? Inde i Schlesien, ved Riesengebirge, Rbezahls3398) Hjem. Fra Paris, denne hede Kube, fli jeg over Stratsburg og Frankfurth for at komme betids til Dresden og den 28 i Maxen vre ved Major Serres Fdselsfest; denne var imidlertid bestemt at feires i al Stilhed hos en Ven den be[rm]te, magelse Klaverspiller og Komponist Henselt,3399 der altid lever ved Hoffet i Petersborg men har sit deilige Slot3400 i Schlesien; jeg kom den 26de til Dresden, det afhang af mig om jeg vilde tage med, ellers blev Fru Serre tilbage, jeg kunde da ikke godt vgre mig og kom iforgaars altsaa igjen strax paa Jernbane fire Timer og derpaa 1 med Heste. Magelst har Henselt spillet for os igaar og i Dag; mod Aften3401 reise vi tilbage til Dresden og Maxen, men jeg vil dog at et Par Ord til Dem skal skrives fra Henselts Slot, der ligger med Taarne og rige Sale nr ved Bjergene, har en deilig Park, men ellers en meget ringe Natur om sig. Med Jubel blev jeg modtaget, Henselt trykkede mig i sine Arme, som Dickens og alle Gjster jublede som gamle Venner, at jeg var iblandt dem; mit Portrt,3402 alle mine Skrifter fandt jeg her paa Slottet; det er dog forunderligt at jeg er saa bekjendt! Et deiligt Digterliv undte mig dog Gud. Fra Dickens Arme i Henselts, fra Poesien til Tonerne, og milde ine rundtom. Gld mig snart igjen med Brev, Dresden poste restante; hils Deres Sster og Svoger. Send mig i et Brev udklippet hvad der i Dagbladet har vret trykt af mit Brev fra Engeland. Gud glde Dem!

broderligst H. C. Andersen.

NB vend Bladet!

[ I Marginen:] I Europa udgivet af Khne,3403) staaer paa Tydsk en srdeles god Critik over Sein oder nicht sein .

[Efterskrift paa Brevets Bagside:]

Maxen den l ste August 1857.

Endelig er jeg her og frst her fra flyver dette Blad! Jeg fandt i Dresden, igaar, Deres Brev med den venlige Anmldelse i Dagbladet, tak for den! glem ikke at sende mig det Nummer hvori mit Brev til Bille staaer. Jeg er nu endelig i Ro, og trnger der til; igaar skrev jeg det frste Brev til Dickens,3404) det tog mig en heel Dag. Min Bog lses nu af hele Tydskland! hvad jeg endnu har seet om den her er gunstigt. Jeg er meget vred paa Ploug

og Gjdwad3405 at de have optaget en saa slet3406 skrevet Critik over mig! jeg glemmer dem det ikke! Little Dorrit har jeg begyndt at lse paa Engelsk. Lev vel!

broderligst

[Udskrift]

Til Frken Henriette Wulff

Adresse Conferentsraad Kock

Ny Kongensgade i Kjbenhavn.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus