Dato: 6. august 1857
Fra: Edvard Collin   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

292. Fra E. Collin.

Kjbenhavn d. 6 August 1857.

Kjre Andersen. De skal dog inden Deres Hjemreise have et Par Ord fra mig. Grunden, hvorfor jeg ikke fr har skrevet, er simpelthen den, at jeg nsten aldrig har noget at skrive som interesserer Dem; den ulidelige Varme har ogsaa nogen Skyld. Angaaende Deres Roman har De vel lst og hrt meget mere end jeg; jeg kjender kun nogle ephemere Avisartikler, som Dagen efter ere glemte. Det var jo at forudsee, deels at dette mne vilde mde Opposition, deels at den ikke vilde behage Leiebibliotheks Lsere; endelig var det klart at Dialectikerne ikke kunde finde sig tilfredsstillede ved en Behandling, efter hvilken Gaadens Lsning sges i Menneskets Indre og ikke i lrde Deductioner. Men jeg kan vel begribe at det er haardt, naar man har levet sig saaledes ind i et Vrk, da ikke at blive forstaaet. Paa den anden Side vil De hos Deres Kritikere finde en Hensynstagen til Deres Person, en mhed for at saare Dem, som staaer i en skrigende Modstning til tidligere Tider. Jeg lnges meget efter at hre, hvad man i Tydskland siger om Bogen; jeg har ikke ventet mig meget herfra efter hvad jeg kjender til de der herskende Retninger; men maaskee tager jeg feil.

Om otte Dage venter jeg min Familie hjem fra Fhr; De har jo vret der, men har De ogsaa brugt Badene rigtig? Jeg har den hieste Grad af Tillid til disse, og vilde indstndig raade Dem til nste Sommer at bruge dem; det er fornemmelig alle nervse Tilflde paa hvilke de have en saa vidunderlig Virkning. De kunde endog godt gaae en heel Cuur gjennem iaar, naar De kunde komme derhen omtrent til d. 20de August; der er desuden overmaade livligt at vre.

De veed, at jeg i Anledning af Frbens Kindergarten skrev til Auerbach, men jeg fik aldrig noget Svar. Jeg skulde dog ikke troe, at han i min Henvendelse til ham har seet nogen Paatrngenhed eller Impertinence. Det skulde gjre mig ondt. Seer De ham, kunde De dog tale med ham derom.

Fader har det Gud vre lovet godt og den hele Familie ligeledes; Gusta og Gottlieb ere paa Silkeborg og ere meget glade ved Hjalmars hele Menage. Lev nu vel

Deres hengivne Ven

E. Collin.

I dette ieblik fik jeg Deres Brev til Fader, og seer med Glde, at De blser ad Kritiken i Fdrelandet.–Tak for Deres Eftersprgsel til Jonas og Deres Mening om ham.

[Herefter en Paaskrift af Jon. Collin sen. ]

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost