Dato: 25. august 1857
Fra: Henriette Wulff   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Nr. 388.

Fra Henriette Wulff.

Kjbenhavn d 25 Aug 57.

Min kjre gode Andersen!

Det er ret en meget lang Tid siden jeg hrte fra Dem, og min Lngsel efter Dem og efter at vide hvor

De er, og hvordan De har det, stiger med hver Dag, derfor maae jeg nu tale nogle Ord med Dem!

Af Fru Drewsen, der har bragt mig Hilsen fra Dem, fik jeg at vide, at fra i Dag kan man skrive til Weimar, og De seer denne Efterretning bliver ikke mange Timer gammel, fr jeg sidder her, med Tanke og Hjerte hos Dem, og Haanden i Bevgelse, for at meddele Dem det. At jeg dagligen tnker paa Dem, behver jeg jo ikke at sige Dem, det er en gammel Historie der bliver evig ny! De seer mig her uforandret paa samme Plet jeg er endnu ikke afsted, hvrken til America eller England, af mit Brev til Dem af 12de vil De see hvilken ivrig correspondence jeg har frt med Miss Bentley, men som ikke frte til noget resultat; nu har Mr Bushby sadt sig i Bevgelse, for ved sin Moders Hjelp, maaske - at arrangere et Opholdsted for mig i England for i Vinter. Mr W: Bushby er nemlig kommet tilbage fra Island til England, hen[r]ykket af hans Rejse; jeg har haft Brev fra London, hvori han beder meget at forebringe for Dem his remembrances. Men hvordan har De det min kjre Ven? Jeg tr nsten

gandske bestemt besvare det Sprgsmaal selv, med at De har det fortreffeligt, og Gudskelov for den Vished! Men gjerne gad jeg dog hre Bekrftelse derpaa af Dem selv, og De vil jo snart skrive mig til og hvorledes De har haft det i al denne lange Tid, og om De er fuldkommen rask! Hvilken Sommer! Den har vret nsten tropisk her, og lader til at vilde vedvare, og jeg troer den har vret saaledes over alt i Europa. Kan De begribe, at af Alt hvad det interessere mig at vide om Dem, er ogsaa Deres correspondence med Dickens af stor Vigtighed, efter Deres Brev til ham, maa De vist alt have modtaget Svar igjen.

Senere . Hurra! Et Brev fra Dem! Tak, kjreste Andersen, det var jo dejligt, De er rask og fornjet, og hvor glder jeg mig - jeg skal see Dem endnu engang, fr jeg rejser! Thi den Rejse trkker sig i det Uendelige, kan De mrke, men nu er jeg glad der for, naar jeg kan endnu engang tale med Dem!

Det rrer mig saa inderlig hvor kjrlig og venlig De er imod

mig uagtet jeg synes jeg i mit sidste Brev slet ikke var elskvrdig ved at tale imod Tydskerne, som jeg veed De holder af, og jeg finder det i det Tilflde ret stygt af mig, thi jeg burde dog vre glad for Alle der ret holde af Dem, og det gjr dog virkelig Deres Venner i Tydskland. I dette jeblik fler jeg ogsaa ret inderlig godt forsonende, og venligt mod Alle

de Tydskere der holde af Dem - og da det er Mange, er det meget strkt, jeg maae vel saa udstrkke mig til hele Tydskland; men - man kan jo aldrig vre for venlig og forsonende stemt! - Hvor vil jeg nu flge Dem dagligen i alle Deres Bevgelser, og skjndt De efter Deres frste Bestemmelse vilde vre kommet tidligere hjem, saa er jeg dog glad at De tager til den store Fest og at De besger en gammel trofast Ven; det havde vret Synd ikke at gaae til Weimar, hvor man stter saa sand en Priis paa Dem, saa ret dejlige Dage der, og stor Nydelse ved Festen er jeg sikker paa vente Dem! Gaaer De ogsaa til Wartburg? Det herlige gamle Slot; det skal blive godt at hre derom; jeg mindes det saa tydeligt i sin gamle Dragt, nu vil De fortlle om det, i sin Ny! Jeg var der i min Ungdom med min Christian!3422 De skriver at naar Festen er forbi d 6 September, gaaer De afsted d 7', men faaer De ogsaa Lov dertil, jeg er bange man ikke saa let giver Slip paa Dem igjen; jeg finder det saa naturligt! - Det er godt De har skrevet til Dickens igjen, det frste Brev er vist gaaet fejl, hvor skal det blive herligt ret at tale muntlig med Dem

om ham ! Blandt de mange Hilsner jeg har til Dem er ogsaa Alle Lesse's. Ja vist er Vermehren gift, og med sin frste

Forlovelse. - Hvad Sibbern angaaer er det mig temmeligt ubegribeligt, som den gode Mand har baaret sig ad; men han har jo altid vret curis og uberegnelig i alle Henseender. rsteds er endnu i Aalborg, men komme vist i disse Dage; i Eftermiddag tager jeg ud til Taarbek til en vestindisk Familie, hvor jeg bliver et Par Dage, naar jeg saa kommer ind igjen, gaaer jeg til rsteds, fortlle[r] om Dem, og faaer friske Hilsner, jeg saa bringer i et Brev, fr vi sees!

Nej hvor moersomt med Storkene i den Egn, de ellers aldrig komme! Fr jeg var kommet saa vidt i Brevet at jeg saae hvad Fru Serre meente, udbrd jeg Det var naturligviis for Andersen's Skyld!

Ja - der er meget Saadant i Naturen, noget mystisk dejligt, som tiltaler mig i hj Grad, og dette for de Fleste Andre tilsyneladende Tilfldige, er for mig af en langt strre og smukkere Betydning! Storkene havde aldrig flt tiltrkkende Lyst at hvile dem der , just der , hvis De

ikke havde vret der! Men hvordan

Sligt gaaer til - ja det vil jeg ikke engang give mig til at gruble over jeg udfandt det dog aldrig her - maaske et andet Sted! Som saa Meget Andet! Det glder mig at Deres Fyrretr knejser sundt og rankt Gud lade det grnnes i mange Aar! Til Glde for kommende Slgter! - Her hjemme gaaer det ved det Gamle; Vejen seer lidt mrk og tornet ud for os, men vi vide, og kunde trygge stole paa, den frer til ret godt Sted.! Jeg er ogsaa i Almindelighed rolig og taknemlig, ihvad saa skeer, vi vide jo at Alt skeer til det Bedste, for os! Og nu Farvel for i Dag, min kjre broderlige Ven, det Brev gjorde mig rigtig godt. Nyd ret den skjnne Fest. Og dle Menneskers Kjrlighed, og saa vender De styrket og kjrlig som altid, tilbage til Hjemmet, til de danske Venner, til saa mange der har Dem kjr, ja nogle endog som en rigtig Broder, og det vil sige meget. hvem veed det bedre end Deres trofast ssterlige

Henriette Wulff.

Ida og Alle her, samt Mange Andre hilse venligst og venskabeligst.

[I Marginen paa 5. Side: ] Brevet er besrget til Bille.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost