Dato: 12. september 1857
Fra: Henriette Wulff   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Nr. 391. Fra Henriette Wulff.

Nykongensgade Lrdag d 12 Sept 57.

Min kjre gode Andersen!

Velkommen hjem! Da jeg ikke kan staae i Deres Stue og tage imod Dem, og maaske ingen af Deres Venner er der i det jeblik, saa lad mig herved ret hjertelig sige - Velkommen, et glad og godt velkommen her til Deres rette Hjem, skjndt vi vide jo at Digterens er overalt 3465 og Ingen gjr den Stning mere til Sandhed end just De ! Dog nu er De i Deres danske Hjem, og gid det vil blive et godt og fornjeligt for Dem, saa vist som jeg veed, at Deres Nrhed gjr Andres Hjem godt og rigt og herligt!

Jeg er uendelig lngselsfuld efter at vide hvordan det er med Dem, om Forkjlelsen fra de kjre Weimarske Festligheder har forladt Dem, som jeg da sikkert haaber. For Deres sidste Brev, skrevet i Kassel og bortsendt fra Hanover, den hjerteligste Tak; det var for mig saa gldeligt i saa mange Henseender, og det interesserede mig hjligen hvad De fortalte mig om Deres Farmoder og hendes Skjebne. At De mindedes Aarsdagen af Deres Ankomst til Byen, rrte mig, og fik mine Tanker til at gaae ret langt tilbage i Tiden, ogsaa til min Barndom, da jeg frste Gang saae Dem, og hvorledes i alle de Aar, mit ssterlige Sindelag og Hjerte er stadigen voxet for Dem, til det tilsidst voxer lige ind i Evigheden, hvorhen vi jo alle stunder!

Dog i Dag bort med alvorlige Tanker, som - i Grunden ere de allergladeste, - ja hvor besynderlige ere de paa een Gang - alvorlige og glade!

Naar

? disse Linier skal sige Dem Goddag - veed jeg jo egentlig ikke, jeg haaber med det allerfrste, derfor skal de nu ud og ligge paa Deres Bord, forventende det jeblik de i mit Navn raabe:

Velkommen hjem Andersen!

Snart seer De til Deres

Ssterlige Henriette Wulff.

[Udskrift]

Hr Professor H. C. Andersen

Ridder af flere Ordner.

Htel Christiania3466) Nyhavn.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost