Dato: 16. september 1857
Fra: F.C. Sibbern   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Kjbenhavn den 16. September 1857.

Til Digteren, Prof. Andersen.

De fik ikke frend Deres Afreise fra Byen i Sommer noget Brev fra mig angaaende Deres "At vre eller ikke vre". Jeg vilde ikke sige Dem, at denne Deres Roman ikke havde svaret til min Forventning, eller tilfredsstillet mig; men ikke heller kunde jeg, naar jeg skulde skrive, lade vre at tilkjendegive Dette. Frst senere er jeg kommen paa Tanke om, at jeg egentlig maa gratulere Dem til, at dette Digtervrk ikke er lykkedes Dem bedre. De har al Deres Liv i indadgaaende Henseende, i Deres Forhold til Gud og det Guddommelige, levet et fredeligt, harmoniskt Liv, uden Anfgtelser eller Antastelser. Saadanne er ere for Dem blot komne udenfra, fra en slem Omverden. Hvor skulde De da kunnet skildre Det, hvad der skulde udgjort Deres Romans indre, dybere Grundindhold? I et dybt, fortroligt Forhold til gudforladte, snderrevne, sndersplittede Sjle har De vist heller aldrig staaet. Og saa vil jeg da nu fremdeles nske Dem, at De maa forblive ude af Stand til at tilfredsstille Fordringerne af en saadan Opgave som den, De dennegang havde tnkt at ville lse. Modtag disse Ord fra Deres Dem hjertelig hengivne

Sibbern.

Tekst fra: Det Kongelige Biblioteks Brevbiografi ved Kirsten Dreyer (379)