Dato: 18. september 1857
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Wulff
Sprog: dansk.

Fredag 18 Sept 1857.

Min kjre ssterlige Veninde!

Igaar Eftermiddags kom jeg her til Sor, hvor Alt skal vre sundt og godt, sige de, men Luften stinker dog flt af en Sump her tt ved,3475) jeg fler det saa indesluttet og neppe friskt; hvorvidt der er bedre paa Basns, der har gamle Kanaler, en flad Strand og ligger neppe to Mile fra Korser, maa Himlen vide, imidlertid bliver jeg, om Gud vil, her i Sor til frstkommende Tirsdag. 3476)

Med Hensyn til at besge Rom, da er det i flere Aar Cholera i Italien, den man her hrer saa lidt om, uden en enkelt Gang, hvorledes man begraver de Levende med de Dde, som har holdt mig borte, thi intet Sted vilde jeg da ndigere faae denne Sygdom end i det Land, et Land hvis Sprog jeg ikke taler, Cholera maa vre nsten ude af min Tanke naar jeg engang flyver derned, nu derimod vilde det vre mig en Qval, den hele Reise; nu jeg er hjemme bliver jeg helst her hjemme, ikke de smukkeste Forhold, de behageligste Reiseomstndigheder kunde i Aar bringe mig derned, saa gik jeg heller til Tydskland, men med Guds Hjlp haaber jeg at skulle kunne blive i Hjemmet og det vilde jeg nske Dem at De ogsaa kunde og maatte! - Hils den kjre Thorald Lsse, tak ham for hans venlige Tanke for mig, men den foreslaaede Reise-Idee, er aldeles uden for min Tanke og lader sig under disse Dages Omstndigheder, allermindst vkke.

I Roeskilde havde jeg det, de to Dage jeg var der, fortrffeligt, flte mig meget vel og fandt Luften saa elastisk og styrkende, ganske anderledes end i Sor. Det synes som om Sundheds Tilstanden i Kjbenhavn ikke forvrres, dette er nok imidlertid Tilflde nede i Korsr; igaar og i Dag blser det strkt, Sor-S vlter graae tunge Vande, Skyerne drive, men den Deel som kaldes klar Luft af Himlen seer theevandsagtig ud. Jeg lnges utroligt efter Vennerne i Kjbenhavn, lnges efter at see og tale med Dem, min kjre, trofaste Veninde. - Det er igrunden underligt at ville ngstes for Dden, men det er heller ikke Angest jeg har det er denne Uro, man fornemmer, naar man staaer uvis om, skal jeg reise i Dag eller ikke reise, og hvorledes bliver Reisemaaden; det Uhyggelige dukker op i Phantasien og saa har man den ilde Stemning, der i og for sig er en Sygdom. Tak for Efterretningen fra Fru rsted, Tak for Hilsenerne fra Deres Sster, og fremfor alt tak for Deres Deeltagelse og Hjertelag for mig, jeg haaber til Gud at vi snart sees, og i Glde!

Lev hjertelig vel!

Deres broderlig[e] H. C. Andersen.

Til Frken Henriette Wulff.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus