Dato: 20. september 1857
Fra: H.C. Andersen   Til: Edvard Collin
Sprog: dansk.

294 Til E. Collin.

Sor den 20 Sept: 1857.

Kjre Ven!

Lidt maa jeg dog tale med Dem, og det kan nu ikke anderledes skee end ved at skrive! det er ret som om jeg laae i Qvarantaine og det med Hospitals Tanker. Her er slet ikke rart i det af Skovene omsluttede Sor, og lige udenfor Ingemanns Have har vi hele Academiets Cloak, der stinker vmmeligt. I denne Morgen kom ganske uventet Vogn fra Fru Scavenius om jeg vilde strax tage ned til Basns, da blev hun hjemme, ellers reiste hun i morgen til Kongsdal og vilde da nste Lverdag afhente mig, det kom lidt hovedkuls og jeg valgte da at blive her i Sor endnu nste Uge, vil De underrette Familien derom, hvad Breve til mig angaae, maaskee kan jeg ogsaa fr den Tid faae Besked om at jeg ligesaa godt kan tage til Kjbenhavn, det min Lyst meest staaer til. Jeg er endnu strk forkjlet, har det egentligt slet ikke godt!–Hils Deres Kone og Brn, hils alle Kjre og gld mig i Ugens Lb med et Par Ord!

Deres trofast hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost