Dato: 20. september 1857
Fra: Henriette Wulff   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Nr. 395. Fra Henriette Wulff.

Kjbenhavn d 20 Sept. 57.

Min kjre Andersen!

Tak for Deres sidste Linier fra Sor, der beroligede mig for Dem, i Roeskilde lod det som Luften havde behaget Dem, men derimod Sor mindre; nu haaber jeg Deres Forkjlelse har aldeles forladt Dem, og De fler bedre i alle Henseender. Vejret har i Dag vret gandske henrivende vi har kjrdt en lang tour gjennem Dyrehaven; der var Noget saa gjennemsigtigt, saa feeagtigt ved Lvet, ved den hele Skov, Luften hj og klar Solen varm, og Havet som et Speil, hvor en Masse Skibe laae for Blikstille med udfoldede Sejl, og saae ud som Svaner, der spejlede dem i Overfladen; det var

smukt!

De har i Dag nydt Naturen ved Sor S, og jeg troer at De har maattet vre tilfreds med denne Dag. De skriver mig, at De Tirsdag tager til Basns, og for at disse Ord, mit venlige Goddag, hvordan har De det? kan naae Dem der, maae dette afsted i Morgen tidlig. Jeg lnges inderlig efter Dem, og at De skulde komme her tilbage, og jeg haaber til Gud, at Grunden til Deres Fravrelse snart aldeles vil vre hvet. Tak for Svaret paa mit Sprgsmaal sidst, som jeg jo havde ventet omtrent saaledes, og jeg fler mig nu roligere efter at have foreslaaet Dem hvad jeg troede godt og Gavnligt for Dem, - og saa maae Herren raade. -

Uagtet min egen lille H: gaaer derned, og uagtet jeg der har en meget kjr Ven, tager jeg ikke heller, da jeg aldeles ingen Lyst fler, det skulde kun have vret i extraoverordentlige Tilflde, jeg vilde have flt nogen Slags Tilfredstillelse. - Allerhelst blev jeg jo siddende paa samme Plet jeg er, men destovrre er det nok ugjrligt, og uforeneligt med den Agtelse man dog skylder sig selv; jeg venter et Brev fra England, der vil bestemme om jeg gaaer derhen, hvis ikke veed jeg ikke hvad jeg skal tage mig til. Taalmodighed er det Eeneste, der er at gjre i slige Tilflde og saa at handle i det rette jeblik, men deri ligger jo ofte den strste Vanskelighed.

Vi ere Alle raske her, Gudskelov, - at min Svoger er svag, regner jeg ikke til den Slags Sygelighed, vi frygte i denne Tid. Tager De virkelig til Basns? Naar De er der, skriver De mig jo til, jeg lnges dagligen efter at vide hvordan De har det! Og nu kunde Gudskelov Ordene ogsaa flyve afsted paa Dampens Vinger, og bringe Budskab fra Ven til Ven, lad det snart sige mig, at De er fuldkommen rask. I Forgaars havde jeg en dejlig Dag ombord i Corvetten Heimdal hos Broder Peter og Henny, Sluften styrkede mig, som altid. - I Dag er Kongen, paa Slesvig, taget til Jylland, og i Dag er Briggen rnen fljet afsted til Vestindien, commanderet af P: Smidth,3478) hvem der var med!! Men for at trste mig, seer jeg snart nogle venlige Ord fra min kjre broderlige Ven!

Ida hilser venligst, og De omfavnes af Deres tro ssterlige

H. Wulff.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost