Du har sgt p: +Andersens +Hus

G til frste fund  Tilbage til sgeresultaterne

Dato: 20. september 1857
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Wulff
Sprog: dansk.

Sor Sndag-Middag den 20 Sept 1857.

Min ssterlige Veninde!

Kun et Par Ord, men disse er dog som et Besg, en venlig Titten ind i Stuen. Denne Morgen kom her ganske uventet Vogn efter mig fra Basns,3479) om jeg vilde komme strax eller frst indtrffe nste Lverdag, efter som jeg bestemte vilde Fru Scavenius indrette sig, enten blive hjemme eller aflgge et Besg paa nogle Dage inde i Landet; jeg valgte at blive i Sor, uagtet jeg slet ikke troer her er saa sundt og Sen lugter. De vil altsaa hele Ugen, ligetil Lverdag den 26de sende Brev til mig heri Sor, frst da reiser jeg, om Gud vil, til Basns ved Skjelskjr.

I forgaars Fredag den 18de skrev jeg Dem til, lad mig endelig vide om De har faaet det Brev, deri mit Svar paa Sprgsmaalet at reise eller ikke reise til Italien; det er mig om at gjre at vide Brevet er kommet til Dem, thi jeg sendte med samme Brev endnu to andre til Udlandet,3480) besrgede dem ikke selv, Noget jeg ellers altid gjr, men gav det til en Karl her kom i rinde.

Jeg er endnu strk forkjlet, har Hoste og et Hold i Siden eller rettere i Maven. Hils hjerteligt Deres Sster, Mand og Snnerne, ligesom ogsaa Lsses, dersom De seer dem! Bliv sund og ved godt Humeur, gid snart de gode Dage komme.

Deres trofast hengivne H. C. Andersen.

Til Frken Henriette Wulff.

[Udskrift ]Til Frken Henriette Wulff.

Adresse: Geheimeconferentsraad Kock

Ny Kongensgade i Kjbenhavn.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus