Dato: 28. september 1857
Fra: H.C. Andersen   Til: Edvard Collin
Sprog: dansk.

296. Til E. Collin.

Basns ved Skjelskjr. Mandag 28 Sept 1857.

Kjre Ven!

Tak for Deres Brev, det var venligt af Dem at De skrev mig til. Deres Hilsen til Rector Boyesen bragte jeg ham, han hilser igjen. Med Bredal gaaer det ved det Gamle, han er sygelig, gnaven og ilde tilfreds; jeg sagde strax til Ingemann om hans Haandskrift til Dem, og han skrev ieblikkelig paa et lst Blad, det han meente at De lt kunde lade klistre ind i een af Bgerne, et Par passende Ord, samt Deres og hans Navn, jeg lgger det ikke ind i Brevet, da det derved fik Folder, men gjemmer det i min Mappe til vi sees, det jeg nu haaber ikke vil vare saa lnge. Fuglene, hrer jeg, er komne igjen til Corsr, alle Graaspurve siger man havde forladt Byen; nu tager jo Sygdommen betydeligt af, den har nok ellers gjort et Spring, tidligere til Skjelskjr, senere til en Landsby nede ved Holsteinborg, altsaa stadig her i Basnskanten, dog med alt det maa jeg sige at efter at jeg frst er kommet her fler jeg mig lettere i Sindet end i Sor, en By jeg aldrig ret har flt mig vel i og dette sidste Ophold har indbrndt i mig et Indtryk, et Billede af Sygehuus og Qvarantaine, der var en Svn over den hele Egn, en Stank omkring Ingemanns Huus og Have fra Byens Cloak, en stadig Talen om Cholera og vil De nu forestille Dem mig der kommer fra Udlandets Lyst og Liv pludselig ved Grndsen raabes til Cholera! farer lige i Lvens Gab, saa godt som jages fra Kjbenhavn i det jeg vilde ret slaa mig til Ro og da pludselig staae i Sor!–Det er sandelig frst nu som jeg trak Veiret i det jeg seer fra mit Vindue det aabne Hav. Grev Lrke med Gemalinde have vret her paa Basns tidligere end jeg, de havde saa meget nsket at vi skulde have truffet sammen, det er desvrre ikke skeet, det skal vre meget elskvrdige Mennesker. De kjender dem!–Hils Deres Kone, Christian Thyberg og Jonas, ikke at forglemme Frken Louise Collin. Et Par Ord til Deres Fader lgger jeg her ved, at han kan vide hvor jeg er i Behold ; Thiele, vil jeg da haabe, er rask, thi ellers maa jeg nok som Jury vre i Byen, denne lille Embeds Pligt ligger mig paa Hjertet. Naar aabnes nu det egentlige Theater?

Lev vel!

hjerteligst

H. C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost