Dato: 28. september 1857
Fra: H.C. Andersen   Til: Bernhard Severin Ingemann
Sprog: dansk.

Basns ved Skjelskjr.

28 Sept 1857.

Kjre Ven!

min hjerteligste Tak til Dem og Deres Kone at De, som altid, saa gjestfrit modtog en halv Flygtning; tak for den Livs-Philosophie De beaandede mig med, nu jeg er ved Havet, ved den aabne Landevei ud til den vide, Verden, begynder jeg at fornemme Indvirkningen.

De vil forstaae min Stemning i Sor, naar De husker paa at jeg kom fra Udlandets Liv og Solskin, men kom febril, havde Feber i Blodet og den frste Hilsen paa Grndsen er: Cholera! det Uhyggeligste jeg kjender. Saa farer jeg med Farti lige i Lvens Gab, seer det syge Korsr i graa Morgendmring, kommer til Kjbenhavn og istedet for ret at gjenleve med mine / Kjre der, jages af Lgen afsted. Det hyggeligste Hjem, selv midt i Efteraarets brogede Skov-Natur, lfter ikke strax det overvldede betagne Sind, jeg ligesom laae endnu efter et Fald; her nede paa Basns er vist slet ikke saa sundt, men lidt efter lidt samler man sig og iaftes da jeg fra mit Vindue saae ud paa Havet, som Maanen speilede sig i, var det mig som i Ungdoms Aarene,jeg havde den Flelse: jeg der ikke! - Forstaae mig, det er slet ikke det at de som volder mig Angest, men Overgangen, det Uvisse; hvor smertelig denne vil vre og der til, hvilken Plage, hvilken Fortrd for de Mennesker i hvis Huus jeg netop er. Det tnkte jeg i Sor, det kommer mig ogsaa her i Tanke, men med Dagene bliver slige Tanker ogsaa afslrede og med Guds Hjelp er jeg snart ganske Helt! /

Det var venlige, hyggelige Aftener jeg ogsaa denne Gang tilbragte i Sor, kun udenfra kom Trykket; den fle Lugt fra Kloaken, den urene S-Luftning mindede ogsaa om Tidens Brst jeg nsker saa inderligt at der snart maa vre frisket op dernede!

Igaar havde vi ellers her en vaad varm Taage, som jog mig ind fra Haven, det var som Damp fra Fru Choleras Bryghuus, siden skinnede Solen klar, det gjr den ogsaa i Dag, gid det maa vre til det Gode. Endnu en Gang Tak for Deres Godhed og Venskab for mig, br over med mine Svagheder hvad Sygdoms Tiden angaaer, dog det er jo sandt, De sagde een Dag at jeg var denne Gang meget sindigere og rolig end ved forrige Prvelse; har De endnu den Mening?

Tusinde kjrlige Hilsener til Dem og Deres velsignede Kone.

Hjerteligst H.C. Andersen

til

Hr Konferentsraad Ingemann.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 14, 442-44)