Dato: 2. oktober 1857
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Wulff
Sprog: dansk.

Basns ved Skjelskjr den anden October 1857.

Min kjre trofaste Veninde!

Tak for Gjengivelsen af mit Brev til Dickens,3481) jeg har afskrevet det og lader det i Dag flyve syd vest paa. Det var kjrligt, naturligt og rigtigt af Deres Sster Ida at hun holdt Dem tilbage!3482) jeg blev saa glad derved; jeg veed ikke, den hele Sommer har jeg ikke kunnet faae det i Hovedet, at De skulde saaledes ene drage ud i den vide Verden! tro mig jeg kan nok forstaae Forhold og Stemninger, Flelser og Beslutninger, men - ja nu er det godt at De for det frste bliver i Havn; ogsaa dermed har vor Herre sin vise Omsorg. Hils kjrligt og inderligt Deres velsignede Sster ogsaa Deres Svoger hilser De fra mig.

Jeg er nu paa Basns; rundt omkring er Sygdom; Cholera har viist sig i Sognet ved Holsteinborg, som ligger en Miil herfra, Skjelskjr er heller ikke lnger borte og Korsr, naar man gjr Veien gjennem Luften, som nok Fru Cholera befarer, er ikke i meget kortere Afstand; jeg troer ogsaa at fornemme det, thi nsten hver Dag naar jeg har gaaet i Haven fler jeg et forbigaaende Ildebefindende.3483) Fra Sor reiste jeg sidste Lverdag,3484) der var saa godt som ingen Reisende med ned mod Korser; Fru Scavenius og hendes Brn afhentede mig selv i Slagelse, jeg var underlig forstemt, havde en Fornemmelse som om hele Landskabet var en Sygestue, men da jeg havde sovet paa Basns og nste Aften i min hyggelige Stue sad og saae ud over Beltet imod Laaland, saae Maanen skinne saa klar paa det blanke Vand, fornam jeg hele Ungdoms Sindet, det var som kunde jeg aldrig de!3485) - Jeg har nu begyndt at nedskrive om mit Ophold hos Dickens,3486) det giver mig Beskjftigelse, dernst lser Miss Dounloup3487) hver Dag en Time Engelsk med mig! - Veiret er endnu smukt, det er ganske sommerligt, dog lnges jeg srdeles efter at komme til Kjbenhavn, men fr otte Dage efter at intet Cholera-Tilflde der har viist sig, mener Doctor Collin,3488) jeg ikke skal komme, isr da det just er i Nyhavn de fleste have viist sig. Seer De noget til Hauchs da bring dem en Hilsen fra mig! Nyt har jeg ikke at meddele, Dagene glide eensomt hen; det er en Begivenhed naar et Dampskib glider nr ved Kysten forbi os, det er en Begivenhed, naar Ravne, Krager og Aliker i store Hobe flyve fra Skoven og i Kredse omsuse de gamle Kastanietrer i Haven.3489) Musik have vi desvrre ikke, lse hit taaler jeg ikke lnge, i det min weimarske Forkjlelse endnu ikke er paa Dren. I Dag stormer det, Sen vlter store hvide Blger, Lvet flyver om i Haven. Lev vel!

Deres broderlige Ven H. C. Andersen.

Til Frken Henriette Wulff.

[Udskrift ] Til Frken Henriette Wulff

Adresse: Conferentsraad Kock

Ny Kongensgade i Kjbenhavn.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus