Dato: 8. oktober 1857
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Wulff
Sprog: dansk.

Basns ved Skjelskjr 8 October 1857.

Min kjre trofaste Veninde!

Det var et deiligt langt Brev De gldede mig med sidst, tak derfor. Gjerne skrev jeg et Par Breve for Lieutenant Kock, men i Slutningen af Deres Skrivelse beder De mig igjen opgive det, da hans Fart gjennem Tydskland bliver saa hurtig at Breve er til ingen Nytte, dette er saa ganske Tilfldet, at jeg som Ven understtter samme. Fru Serre i Dresden vilde vre en ganske fortrffelig Dame at indfre ham hos, men hun er paa Landet endnu, 3 Miil fra Dresden og saaledes vil det vre med de fleste; vi gjemme altsaa Bekjendtskaberne til han i lidt lngere Tid kan vre i Tydskland, og haaber at han da tillader mig at indfre ham hos nogle af mine Venner, der snart ville blive hans. Alt dette havde jeg imidlertid ikke skrevet, men sendt Breve, naar De ikke selv, som sagt, i Deres Brev havde taget Deres Forlangende tilbage. Hils ham hjerteligt fra mig! han vil jo more sig deilig! at kunne reise i hans Alder til Italien, reise med en Ven han ret holder af, og det en Ven der har gjort Reisen fr, er det Lykkeligste der kan vre! I Rom og paa Veien derhen, beder jeg ham hilse de Venner af mig han trffer paa. Lg ham endelig paa Hjertet at han fra Florentz lgger Veien over Terni og seer Vandfaldet der.

Jeg lnges efter at komme ind til Kjbenhavn, hvor jeg troer Luften er ligesaa god som herude, uagtet jeg af Avisen nok seer at derinde de daglig een eller to af Cholera. Vel fler jeg mig slet ikke og har den hele lange Tid lidt af jevnlig Ildebefindende og Trykken om Underlivet og i Hjertekulen, jeg troer det er Luften, som virker paa mig, hele Omegnen her har jo lidt af Cholera og Cholerine. Her er meget eensomt, og regner det en Dag, saa at jeg ikke kan komme ned i Haven, saa sidder jeg den meeste Tid i min Stue, skriver eller lser, men bliver trt deraf, falder stundom lidt i svn, eller gaaer ned i Stuen, hvor jeg trffer tre meget elskvrdige Damer,3492) men Musik have vi slet ikke og Aftnerne blive forfrdelig lange; om Natten sover jeg daarligt, drmmer hsligt og staaer trt og m op, ligesom jeg var blevet med eet en gammel Mand. Det er den landlige Lyksalighed De tnker Dem jeg nyder. - Dagene glide lidt vaade over i hinanden og Legem [og] Sind mister sin Elasticitet. Rimeligviis kommer jeg til Kjbenhavn nste Tirsdag-Aften.3493) Hils Deres Sster meget og hjerteligt; Snnerne sender jeg ogsaa gjerne Hilsen til, men jeg har Fornemmelsen af at jeg er dem fremmet. Deres Svoger vil De sige at jeg ofte tnker paa ham og nsker at see ham mere rask og nu tusinde kjrlige Hilsener.

Deres broderlige Ven H. C. Andersen.

Til Frken Henriette Wulff.

[ Udskrift ]

Til Frken Henriette Wulff

Adresse: Conferentsraad Kock

Ny Kongensgade i Kjbenhavn.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus