Dato: 12. oktober 1857
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Wulff
Sprog: dansk.

No 1. Basns ved Skjelskjr den 12 October 1857.

Min trofaste Veninde!

Endnu engang fr jeg kommer ind til Byen skal De dog have et Par Ord fra mig, isr da jeg ikke, som frst Bestemmelsen var, tager ind imorgen Tirsdag, men frst Dagen efter eller Torsdag. Jeg lnges efter at see Dem, Collins og rsteds, Byen selv lnges jeg ikke efter og finder det igrunden underligt at jeg er kommet fra den i en heel Maaned og vender hjem igjen medens Sagerne staae ganske som da jeg reiste, Cholera har nu engang indlogeret sig der, og fordrer hver Dag sit Offer, var jeg en St Jrgen der kunde drbe Dragen, var det jo en anden Sag jeg snarest indfandt mig; blive paa Landet har jeg heller ikke stor Lyst til og jeg troer ogsaa at Dragen strkker sin slimede Krop lige her ned i denne Kant af Landet, altsaa kommer jeg, rimeligviis for at blive syg eller vre et af Dragens Offere, men heller strax end at gaae og vente paa det! jeg kan nu eengang ikke vente, selv om det er paa Dden. Nu hrer jeg vel ogsaa til de Trer der har baaret deres Blomster og Frugter, noget Nyt eller Bedre, kommer der vel ikke, jeg har seet mig om i Verden, lrt at kjende saa Mange af de Bedste, altsaa kan man jo godt lave sig til Hjemreisen.

Hils Deres Sster og hele Omgivelsen! - Lykkelige Lieutenant Kock der med Ungdoms Sind kan flyve syd paa, hils ham med de hjerteligste nsker for den hele Flugt. - I Dag er det stille og Solskin, jeg synes slet ikke om det, bedre fandt jeg det igaar, da Vinden ruskede og Sen skummede, det var rigtigt Efteraar, som det nu skal vre! - Dog nu ikke mere! jeg er i Dag saa uendelig utilfreds,3494) det er som Sot og Syge saae paa mig med onde ine og sagde: naa, kommer Du! - Reise bort i Vinter har jeg aldeles ingen Lyst til, altsaa hjem! - der ligger nok til mig i Maanedsskriftet en Critik over min sidste Roman,3495) den er vist overordenlig behagelig! hvor det dog ig[runden]3496) er dumt at give Verden sine [Ta]nker, Stemninger og Guds Gaver, - Men hvorfor skriver jeg nu Alt dette ned! det Hele er jo kun en Stemning, betragt det som et Digt i Prosa, og behold det Bedre af mig i Erindring!

hjerteligst H. C. Andersen.

Til Frken Henriette Wulff.

[Udskrift ]

Til Frken Henriette Wulff

Adresse: Conferentsraad Kock's Gaard Ny Kongensgade

i Kjbenhavn.

fortsttes i: 8691

Tekst fra: H.C. Andersens Hus