Dato: 18. oktober 1857
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Wulff
Sprog: dansk.

Basns ved Skjelskr den 18 October 1857.

Min trofaste Veninde!

Ja, endnu er jeg paa Basns, det er Sndag og De seer mig ikke, som jeg havde tnkt! igaar stod min Kuffert pakket, Bouquetter jeg vilde bringe hjem, laae paa mit Bord, men saa blev Maven lidt daarlig og da vi endnu have Choleraen her i Omegnen, vilde man ikke at jeg, mindre rask, tog bort; Vognen skulde som i Dag skaffe mig til Sor; jeg er nu ganske rask, men nu komme de og sige at her er Hstgilde, at Kusken bliver ganske forstemt skal han afsted med mig, jeg ndes til at vre delmodig, og bestemme Afreisen til imorgen Mandag, kommer jeg saa kun afsted, for det lader rigtig nok, som om jeg ikke skulde herfra.3503) Jeg lnges ganske betydelig efter Byen, og der haaber jeg da nu at vre Mandag Aften eller Tirsdag Middag.3504) - De seer mig altsaa ikke fr Tirsdag eller Onsdag. - I Dag have vi aldeles Efteraar, det blser en Storm saa at Sen vender det Hvide opad. Critikken i Maanedsskriftet3505) har jeg lst, den frste og strre Halvdeel kan jeg da slet ikke vre glad ved,3506) den sidste er jo meget m!3507) - Jeg har imidlertid tabt Lysten til at skrive min ny Roman3508) der begyndte at spire frem, det er mageligst og behageligst Ingenting at gjre. At De ikke tager til Italien i Vinter, synes jeg er godt, De vilde der have flt Dem alfor ene, jeg troer gjennem Breve vil Italien bringe Dem sin bedste Duft. - Jeg elsker saa hit Italien at jeg har nogen Angest ved at komme der, thi jeg veed jeg kommer der ikke nu med det Ungdoms Sind, hvormed jeg levede der de Gange jeg tidligere var her. Siig til Deres Sster at jeg ret glder mig til at see hende og haaber at finde hendes Mand glad og i Bedring, Vinter-Luften troer [jeg]3509) just er ham god. Seer De Ha[uchs] da hils dem hjerteligst,

Deres trofast hengivne H. C. Andersen.

Til Frken H. Wulff.

[Udskrift ]

Til Frken Henriette Wulff

Adresse: Conferentsraad Kock Ny Kongensgade i Kjbenhavn.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus