Dato: 20. oktober 1857
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Scavenius, f. Moltke
Sprog: dansk.

Kjbenhavn 20 Oktober 1857 Kjre Fru Scavenius!

Iaftes henimod sex kom jeg da her til Byen og jeg kunde ikke have valgt en mere uhyggelig Dag, det er ntop i Dag Flttedag og allerede igaar laae Gaderne saa belemrede med Skarndynger at det var en gruelig Indtrdelse, i Dag er det nsten ikke mueligt at bevge sig gjennem Byen og her er en Luft saa forpestet, saa at det forekommer mig utnkeligt at der ikke de frste Dage herefter sprges mange Cholera-Tilflde, her er ganske vmmeligt. Nu er jeg imidlertid eengang lige midt i det, maa tage hvad der flger paa, der er ikke noget at sige og saa har jeg aldeles ingen Frygt; i den Henseende er jeg en forunderlig natur, min Phantasi kan lbe af med mig, den er i Skrk og Glde strre end Virkeligheden giver Tingen selv. Et Brev til mig fra Fru Serre Brevlaae paa mit Bord idet jeg kom, det var fire Uger gammelt og sagde at hun slet ikke havde hrt fra mig siden jeg forlod hende og jeg har skrevet to Gange, seneste fra Sor, det er mig ret kjedeligt og jeg begriber ikke at min ellers fornuftige Veninde ikke har sendt det til Basns, hun undskylder sig med at hun ventede mgi hver Dag, ikke tnkte sig at det vilde drage saa lnge ud. Det er ogsaa en meget lang Tid, hele tre Uger har De vret saa venlig at beholde mig og naar jeg ret tnker over mig selv, min hele sygelige Natur der, og hvor magels hjertensgod deres Naade har vret mod mig, saa bliver jeg dybt bevget! - De kan tro jeg ret har lrt at skatte Dem og see hvor meget sand Venskab De har for mmig! Gud gjenglde dem det paa deres Brn! Otto var velsignet, Luzia saa elskelig, og hvor opmrksom og god viiste sig ikke noksom Miss Dunlup, bring hende, ligesom den fortrffelige Frken Schumacher, min Tak og Hilsen. Her. Ferslev behagede mig srdeles meget, bring ham hin venlige Hilsen. I Dag skriver jeg kun dette par Ord og glder mig til, om Gud vil, at vi sees frstkommende Mandag. Det er jo ganske overordentligt slemt at Fru Heiberg forlader Theatret, det kan aldeles ikke oprettes igjen, i det mindste i vor Levetid. Lev hjerteligt vel! Deres Naades taknemlig hengivne H. C. Andersen

Tekst fra: H.C. Andersens Hus