Dato: 20. november 1834
Fra: H.C. Andersen   Til: Edvard Collin
Sprog: dansk.

83. Til E. Collin.

Kjbenhavn den 20 Nov 1834.

Kjre Ven!

De behagede at sige at jeg i Dag skulde rykke Dem i rmet om at gaae til Reitzel! Glem det ikke! Gjr det af i Dag, som De vil; kun at det bliver afgjort. Det er saa kjedeligt med det Penge-Vrvl! Jeg er tilfreds, kun at vi faae Ende paa det! See saa! nu om noget Andet. Om Aftenen bliver jeg felsom; iaftes skrev jeg igjen et Vers til Dem, som De ikke faaer. Troe nu slet ikke, det er den gamle Felsomhed, nei, det er, som min neapolitanske Signora siger, at Hjertet151 lnges efter noget udenfor, og saa har jeg en idealsk Eduard, en meget elskvrdig Ven, ham strkker jeg da Armene imde, Dem er det slet ikke, De har altfor mange Feil, Skyggesider og Kjldermnd til at jeg kan drmme om Dem. Vi have da heller ikke talt hjerteligt og fornuftigt sammen en eneste Gang siden jeg kom hjem, men det kommer altsammen af den fordmte Spillelyst. Kan da ingen gjre Dem mat?Mundtligt mere. God Morgen!

Deres formelle Ven

H. C. Andersen.

[En Efterskrift er fraklippet ].

Tekst fra: H. C. Andersens Brevveksling med Edvard og Henriette Collin