Dato: 29. oktober 1857
Fra: Henriette Wulff   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Nr. 404. Fra Henriette Wulff.

d 29 Oct: 57.

Det var nu atter et lidet Std, af dem Verden giver, ikke at vre hjemme igaar, da De var her, og dobbelt, fordi jeg i Grunden kunde have en lille Ahnelse derom; dog vist turde jeg jo ikke vente det, og derfor maatte jeg afsted til Middag til en Familiefest hos min gamle Tante, Admiralinde Wulff,3510) jeg gaaer jo ellers saa comisk sjelden ud, at det er aldeles i mod alle mine principer at vre ude en Onsdag , naar jeg veed Deres Vandring gaaer ad denne ellers saa ubefrdede Vej.

At jeg lnges inderlig efter at vide, hvordan De har det, kjre Ven, behver jeg ikke at sige, jeg synes det [er] en Evighed siden, jeg saae Dem! Jeg har tnkt meget paa Flaskehalsen siden jeg hrte den; det er igjen af de gte! De har vel uendelig travlt i denne Tid - som altid og det er i Grunden godt, saa gaaer Tiden allerbedst.

Har De seet Torben Bille fra Amerika? Han er kommet hertil, fr han gaaer til sin ny Post i Haag.3512) Ogsaa ham gik jeg glip af i Gaar at see, da han besgte mig; og jeg holder saa rigtig godt af ham, for alt Godt!

Good morning, dear friend, pas godt paa Dem selv, og gaae ikke for meget ud i dette fugtige Vejer; denne tilsyneladende hjst u egoistiske Formaning maae De dog ikke lade gaae ud over mig, men nok komme til

Yours affectionately H: Wulff.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost