Dato: 6. januar 1835
Fra: H.C. Andersen   Til: Jonas Collin d..
Sprog: dansk.

Til Jonas Collin. Den 6te Januar 1835

Min kjre eiegode Fader!

De veed nok jeg regner mig med til Brnene, De har selv givet mig Grund dertil! som de bringer jeg min kjrlige Hilsen, gid vi ret lnge beholde Dem sund og munter og vr uforandret mod mig, som De altid har vret ! -Jeg vilde bringe Dem Noget i Dag, der kunde sige Dem mit snligt taknemlige Sindelag, men det jeg havde bestemt kan jeg ikke faae; ikke engang i denne Maaned; jeg kan altsaa kun bringe min MorgenHilsen, i Februar lidt mere, men det er kun saare lidet!

- Deres snligt hengivne

H. C. Andersen

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter