Dato: 10. december 1857
Fra: H.C. Andersen   Til: Bernhard Severin Ingemann
Sprog: dansk.

Kjbenhavn den 10 December 1857.

Kjre Ven!

Lnge har jeg ikke hrt fra Dem, dog at De og Deres Kone venligt tnke paa mig veed jeg; det har ellers ret i de sidste Dage vret mig en bitterlig, rgerlig Tid: Theaterdirecteuren Christensen havde bedet mig at skrive en Prolog til at aabne Scenen med, jeg nskede at Wiehe eller Holst sagde den, da man aldeles ikke kan stole paa Nielsens Hukommelse, men der blev lovet og forsikkret mig, at da der var saa god Tid til lre det Skrevne kunde jeg vre rolig; jeg gjorde opmrksom paa at Hr N. var ikke Operaen og Balletten god, det Uheld kunde indtrffe at han glemte netop hvad jeg havde skrevet om disse, man beroligede mig og Aftenen kom. Neppe er nogen Digter blevet vrre behandlet fra Scenen end jeg. Nielsen vendte og dreiede Ordene, og udelod aldeles hele tretten Stropher; det var en Qval for mig at hre paa, Alt om Opera og Ballet, ligesom de gode nsker for den ny Scene ud lod han og radbrkkede det vrige. Jeg gik oprrt Hjem og havde en bitterlig Aften i min Eensomhed. Directeur Christensen beklagede meget hvad der var skeet og rgrede sig, nu lod jeg Prologen trykke i Dagbladet, som den var givet til Fremsigelse. Opad Dagen kom Hedt og sagde at Nielsen kun havde glemt fire Linier, det vrige var udeladt med Directeurens Tilladelse; der blev fra flere Sider sagt det samme, at ved Fremsigelsen var i Manuskriptet udstreget Alt om Opera og Ballet og N, sagde det var tilladt ham af Directeuren; denne Doppelthed irriterede mig skrkkeligt, jeg blev aldeles nerveus syg og gik nu igaar til Directeuren og spurgte om han havde givet en saadan Tilladelse og denne bengtede det paa det bestemteste, sagde at Nielsen havde forlangt Udeladelser men at der var sagt Nei dertil. Altsaa har han gjort det paa egen Haand. I Bladene paa Dagbladet og Fdrelandet nr, roses Nielsens Fremsigelse og jeg dadles, min Prolog gjorte intet Indtryk, var mindre heldig & - og dette skrives af Mennesker der hrte dette Jadskeri og om de ikke kunde vide at han sprang en tredie Deel over, dog maatte forstaae hvor ravgalt, meningslst der blev opdisket med. Jeg er imidlertid glad ved, at den af Alle saa tidt angrebne ny Theaterdirecteur, dog ikke, som N: siger er den der har Skylden og jeg er nu selv kommet ud over det og i mit gamle Humeur, uagtet der ligger noget Bitterligt i, at jeg der har lidt U ret faaer Dadel af et Par Blade for Prologen, den de ikke har hrt og N, roses, der bar sig reent galt ad. - Dog nok om det! - Nu flyver jeg sidst i nste Uge til Basns og bliver i Julen der. Jeg tnker paa at gaae med et Middagstog til Sor og hvis De og Deres Kone ikke har andre Fremmede, ville [De jo nok], som altid, venligt modtage mig og beholde mig en heel Dag over; altsaa at jeg f Ex kommer nste Fredag (den l8de) med Middagstoget og bliver, Lverdag, indtil Morgentoget om Sndagen kommer fra Kjbenhavn, jeg er da to hele Aftener hos Dem og kan tale lidt og hre ret hvorledes De begge leve. To nye Eventyr - og gode ere de - bringer jeg med.

Nu Lev hjertelig vel! Deres hengivne

H.C Andersen

E.S Grundtvig skal jo nu have Bryllup tredie Gang!

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter

Kjbenhavn den 10 December 1857.

Kjre Ven!

Lnge har jeg ikke hrt fra Dem, dog at De og Deres Kone venligt tnke paa mig veed jeg; det har ellers ret i de sidste Dage vret mig en bitterlig, rgerlig Tid: Theaterdirecteuren Christensen havde bedet mig at skrive en Prolog til at aabne Scenen med, jeg nskede at Wiehe eller Holst sagde den, da man aldeles ikke kan stole paa Nielsens Hukommelse, men der blev lovet og forsikkret mig, at da der var saa god Tid til lre det Skrevne kunde jeg vre rolig; jeg gjorde opmrksom paa at Hr N. var ikke Operaen og Balletten god, det Uheld kunde indtrffe at han glemte netop hvad jeg havde skrevet om disse, man beroligede mig og Aftenen kom. Neppe er nogen Digter / blevet vrre behandlet fra Scenen end jeg. Nielsen vendte og dreiede Ordene, og udelod aldeles hele tretten Stropher; det var en Qval for mig at hre paa, Alt om Opera og Ballet, ligesom de gode nsker for den ny Scene udlod han og radbrkkede det vrige. Jeg gik oprrt Hjem og havde en bitterlig Aften i min Eensomhed. Directeur Christensen beklagede meget hvad der var skeet og rgrede sig, nu lod jeg Prologen trykke i Dagbladet, som den var givet til Fremsigelse. Opad Dagen kom Hedt og sagde at Nielsen kun havde glemt fire Linier, det vrige var udeladt med Directeurens Tilladelse; der blev fra flere Sider sagt det samme, at ved Fremsigelsen var i Manuskriptet udstreget Alt om Opera og Ballet og N, sagde det var tilladt ham af Directeuren; denne Doppelthed irriterede mig skrkkeligt, jeg blev aldeles nerveus syg og gik nu igaar til Directeuren og spurgte om han havde givet en saadan Tilladelse og denne bengtede / det paa det bestemteste, sagde at Nielsen havde forlangt Udeladelser men at der var sagt Nei der til. Altsaa har han gjort det paa egen Haand. I Bladene paa Dagbladet og Fdrelandet nr, roses Nielsens Fremsigelse og jeg dadles, min Prolog gjorte intet Indtryk, var mindre heldig & - og dette skrives af Mennesker der hrte dette Jadskeri og om de ikke kunde vide at han sprang en tredie Deel over, dog maatte forstaae hvor ravgalt, meningslst der blev opdisket med. Jeg er imidlertid glad ved, at den af Alle saa tidt angrebne ny Theaterdirecteur, dog ikke, som N: siger er den der har Skylden og jeg er nu selv kommet ud over det og i mit gamle Humeur, uagtet der ligger noget Bitterligt i, at jeg der har lidt Uret faaer Dadel af et Par Blade for Prologen, den de ikke har hrt og N, roses, der bar sig reent galt ad. - Dog nok om det! - Nu flyver jeg sidst i nste Uge til Basns og bliver i Julen / der. Jeg tnker paa at gaae med et Middagstog til Sor og hvis De og Deres Kone ikke har andre Fremmede, ville, som altid, venligt modtage mig og beholde mig en heel Dag over; altsaa at jeg f Ex kommer nste Fredag (den l8de) med Middagstoget og bliver, Lverdag, indtil Morgentoget om Sndagen kommer fra Kjbenhavn, jeg er da to hele Aftener hos Dem og kan tale lidt og hre ret hvorledes De begge leve. To nye Eventyr - og gode ere de - bringer jeg med.

Nu Lev hjertelig vel! Deres hengivne

H.C Andersen

E.S

Grundtvig skal jo nu have Bryllup tredie Gang!

Til [Etats rettet til:] Konferenstraad B. S. Ingemann

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 14, 461-64)