Dato: 22. december 1857
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Wulff
Sprog: dansk.

Nr. 406. Fra H. C. Andersen.

Basns ved Skjelskjr den 22 December 1857.

Min kjre trofaste Veninde!

I forgaars kom jeg her til, er i landlig Ro og Hyggelighed, Beltet vlter sine mrke Vande udenfor, men Grsset er grnt og naar Solen skinner er det som om vi vare i Marts og ikke i December. Jeg blev en heel Dag hos Ingemanns, der vare meget glade ved mine to sidste Eventyr.3515) Da jeg kom her til Basns fandt jeg Brev fra en tydsk Digter3516) der har skrevet en ny Roman: Des Zweiflers Umkehr, der gjennemfrer ganske samme Ide, som i min: at vre eller ikke at vre! han skriver at han har fuldendt sin Bog fr han havde seet min, som jo er meget rimeligt; han har sendt mig et Exemplar til Gjennemlsning. Paa Nabo-Herregaardene her rundt om bliver Comedier og Baller i denne kjre Juletid,3517) jeg har betinget mig at maatte blive hjemme paa Basns, jeg holder ikke af disse Nattereiser og fler mig mere vel ved at blive hvor jeg er; vi faae da ogsaa Dands og Juleglde; igaar lavede jeg en Mngde Udklipninger og Klistringer af Dukker til Juletret, saa at De seer jeg ogsaa gjr Gavn. Dagene glide ellers i hinanden uden Begivenheder, ikke engang saa mange at de kunne udfylde et lille Brev. Har De seet det ny Portrt af mig, som nok i Dag er udkommet af Kornerup,3518) jeg synes det er smukt gjort og med stor Omhue, men lidt materielt. Folkekalenderen med min Flaskehals maa vel nu ogsaa vre ude i Verden.3519) - Nu Tak af hele mit Hjerte for det gamle Aar, for hvert velgjrende Brev De har sendt mig, for al Deres Inderlighed og Godhed mod mig! gid et nyt Aar i Glde og Sundhed maa oprulle for Dem! Hils saa inderlig og hjerteligt Deres kjre Sster, jeg tnker saa tidt paa hende og de tunge Dage, hun maa prve! - Siig hendes Mand hvor inderlig jeg nsker ham rask og glad! - Skriver De til Snnerne, som ere borte, da hils fra mig. Jeg venter at i Julen kommer fra Dem selv et lille Brev her til mig paa Basns (ved Skjelskjr ). Fr den anden Januar kommer jeg ikke til Kjbenhavn, faaer altsaa ikke Dem at see fr den 3die eller 4de. Og nu lev vel! endnu en Gang tak for det gamle Aar, Glde og Sundhed i det nye!

Deres broderligtsindede H. C. Andersen.

Til Frken Henriette Wulff.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter