Dato: 26. december 1857
Fra: Bernhard Severin Ingemann   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Sor Anden Juledag 1857.

En gldelig og velsignet Jule- og Nytaarstid! ingen Spleen i det nye Aar og ingen Strammen i Humeuret af de kjbenhavnske eller nogensomhelst Yderverdens ephemeriske Spindelvve! see paa Mlkeveien! tnk paa det store, rige Livseventyr gjennem alle Tilvrelsens hiere og hiere Stadier til den sidste, store Verdensdags Ende - og lad os takke Vorherre for Uendeligheden i den Herlighed, han har beredt os baade her og hinsides, medens vi puste alle Smaaplaneternes Spindelvve bort med et frit og glad Aandepust! Poesien er dog, Gud skee Lov, et bedre Luftskib, end alle de brogede Ballon-Skibe, hvormed Virtuoserne daglig stige op og dratte ned, eftersom den ustadige og ofte mephitiske Aurapopularis udspiler eller forlader Dgnballonnerne. Naar De nu faaer fat i Deres Lygtemand saa lad ham ogsaa optage i sig og befrie Dem fra den dderkop-Dmon, der spinder og omsnoer os med alle Lilleput-Verdnernes aandelige Spindelvve! jeg forsgte. det i mine 4 Rubiner; men Ideen fik neppe Anskuelighed nok. Naar man bliver gammel, blive selv de poetiske Ideer let for magre og mangle det Kjd og Blod, man dog ikke kan undvre i denne Verden. I mine sidste Productioner er jeg udentvivl blevet for transcendental, og jeg maa nu see, jeg faaer rigtig fat i dette Livs Farver og Former igjen.

Hjertelig Hilsen fra min Lucie[.] Hun takker Dem, som jeg, for det lille kjre Besg og for de nye friske Eventyr. Hun fandt, De saae saa rar ud, da De kom fra vor syge Rector og havde opmuntret ham, saaledes vil hun lnge glde sig ved at see Dem. - Boiesen gaaer nu godt frem til Livet han kan nu hre Musik og nynner med, naar Heise spiller.

En Nisse, der har bragt min Lucie Tandpine og en hoven Mund, har sgt at forpurre vor Juleglde. Her staaer ellers et smukt Juletr i vor Dagligstue, hvormed Pigen og Havekonen har overrasket os Juleaften. Fra Fru Jerichau har jeg faaet Jericaus Medaillon-Portrait af ham selv, og i skelaaget har han afridset en smuk Juleengel. Der er dog megen smuk Venlighed og Kjrlighed i Verden og vi vare skammelig utaknemlige, naar vi vilde vre vrantne eller kleinmodige. Det er De jo igrunden heller ikke; men det Prolog-Pilleri havde utilbrlig forstemt Dem. Gld os fra Kjbenhavn med Efterretning om at De flyver frisk og freidig i en poetisk Himmel for vi kan jo ikke vente at see Dem paa Indreisen!

Deres hjertelig hengivne

Ingemann

[Tilfjelse i margen s.4:]

Maa jeg bede Dem bringe Fru Scavenius min forbindtligste Gjenhilsen!

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter