Dato: 27. december 1857
Fra: H.C. Andersen   Til: Jonna Stampe, f. Drewsen
Sprog: dansk.

Basns ved Skjelskjr

den 27 December 1857.

Kjre Jonna!

Det var en god Tanke hos Dig at glde mig med Brev i Julen, tak fordi du udfrte den; jeg fik de kjre Linier netop Juleaften, da jeg i et tungt Humeur listede mig vk fra Julebordet og paa min Stue. Jeg fik ogsaa samme Gang et Brev fra Jette Wulff, det var skrevet i trist Stemning, hun var ikke vel! den Stakkel, hun staaer temmelig ene i Verden, uden et Hjem! - Inde i Kjbenhavn havde jeg som Du vist veed, en heel Deel rgrelse med min Prolog ved den nye Scenes Indvielsen; den gik aldeles i Stumper og Stykker, og ikke blot ved det Uheld at Nielsen ikke kan huske, men fordi han, som jeg hrer, med Villie udelod; han har ikke vildet tale om Musiken og Dandsen; nu kom til at i et Par aviser var man saa dumme at rose hans kraftige kunsteriske Fremsigelse, (der var aldeles ikke tale om den Fremsigelse, uden at den var slet), han skulde have vret dadlet, men saa blev jeg det, det var mig derfor en Trang at flyve fra Byen dene Juul og forrige Fredag reiste jeg derfor ud til Ingemans, blev der til Sndag-Morgen og havde det saa hyggeligt og hodt hos de velsigende Mennesker, der altid blive Hjerte-unge. Jeg bragte med mine to seneste Eventyr, "Flaskehalsen", (der staaer aftrykt nu i Lose & Delbancos Folkekalender) og "Suppe paa en Plsepind", de hre vist til mine bedre Eventyr og interesserede Ingemanns srdeles. - Her paa Basns har jeg senere skrevet et Eventyr til: "Fem Brdre", [= Noget], som er moersomt og vist ganske egent. Blomstrer det saaledes op for mig, da kan jeg til Vaaren, eller nste Juul bringe et nyt lille Bind Eventyr. Rigmor skulde have Folkecalenderen med "Flaskehalsen", men Bogen var ikke kommet ud, da jeg forlod Kjbenhavn og herude har jeg intet Exemplar, det kommer altsaa frst efter den 2de Januar, da indtrffer jeg i Byen, vil Gud. Jeg har herude slet ikke vret i Humeur, Julen er gaaet mig saa forunderlig tom og gldesls forbi, det / er ikke som i gamle Tider. Paa Julebordet her laae til mig et Brev Brev fra Fru Serre og et Par velforede, smukke broderede Tfler [Morgenschuhe], hendes eget Arbeide; hun vidste at jeg var her paa Basns og havde derfor directe sendt det herhen; det rrte mig, Fru Serre er magels god og opmrksom mod mig. Iaftes var her Bal og mange Fremmede; forud havde vi Tableaus, hvilke jeg stillede, og havde skrevet Vers til; jeg havde det Uheld, i halv Mrke, at lbe med Hovedet mod en Jernstang der var hgt op i Tjenernes Vrelse, jeg stdte mmig netop lige i Tindingen, der hvede strkt, men der er Intet at see, kun har jeg endnu i Dag Smerte; Lgen mene det ikke havde noget at betyde, da jeg ikke flte mig ilde derved! - men opmuntret mig har det ikke. Her er i Besg en Familie Jrgensen fra Nstved! - jeg glder mig i Udsigten fra mit Vindue, hvor jeg seer Store Belt; det har ret i disse Dage vltet skumhvide Blger; idag er det blikstille, saa klart og oplivende jeg fler Lngsel efter at flyve afsted! Til Sommer haaber jeg at kunne tage Harald med ud i Verden en fem-sex / Uger; hvorlangt? Ja det kommer nu an paa hvor stor en Sum jeg tr anvende; men Noget skal han faae at see og jeg haaber have Glde og Gavn af. Hils din Mand og Smaapigerne, Allesammen! Gid et nyt lykkeligt Aar rulle op for Eder! gid at vi maatte mdes snart inde i Byen, i alle Tilflde faaer jeg vel ved god Leilighed og Stemning et Par Ord fra Dig! -

Dette Brev kommer nu ikke afted fr i Morgen Formiddag og altsaa neppe i dine Hnder fr paa Tirsdag eller Onsdag, men med Tanken er jeg i dette ieblik strax hos Eder i Eders gjstfrie Skovhuus ved Fjorden! gid nu snart Sneen havde fyget, og at Solen gav os varme Straaler, saa Storken sprang ud og Kukkeren sang, men det kommer, og jeg troer ret tidligt i det nye Aar.

Nu lev vel! seer du Holger da hils ogsaa ham, Stampes er vel Alle i Byen? De hjerteligste Hilsener til den trofaste Charlotte Raben, hun det bedste Hjerte og rlighede selv; naar jeg en Dag er i Stemning skriver jeg vist et Par Ord til hende. Din trofast hengivne

H. C. Andersen

[Udskrift:]

Til Fru Baronesse Jonna Stampe

fdt Drewsen

Christinelund ved

Prst

Tekst fra: Solveig Brunholm (Microfilmscan 6, 120-23)