Du har sgt p: +Andersens +Hus

G til frste fund  Tilbage til sgeresultaterne

Dato: 30. december 1857
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Wulff
Sprog: dansk.

Nr. 408. Fra H. C. Andersen.

Basns ved Skjelskjr den 30 December 1857.3522)

Min trofaste, kjre Veninde!

Aaret slutter, men fr det ny begynder maa De dog have Brev med venlig Hilsen og Tak for al Deres Inderlighed og Godhed! jeg fik Deres sidste Skrivelse netop Juleaften, ogsaa fra Jonna fik jeg et kjrligt Brev, ligesom eet fra Fru Serre Brev ; det var min egentlige Juleglde, thi jeg var slet ikke glad, havde ikke den tidligere Jule-Fornemmelse; jeg har slet ikke iaar her ude paa Landet flt mig let og forniet. Fru Serre havde syet til mig et Par velforede Tfler og da hun vidste at jeg var her paa Basns, directe sendt dem her til, de stode paa Julebordet! hvor venligt betnkt; men fr endnu Julelysene paa Tret var slukkede listede jeg mig op paa min Stue og sad lnge der i mange Tanker. I Lverdags3523) var her da Bal og Tableaus, disse sidste havde jeg opstillede og lavet Vers til; jeg havde det Uheld, i det man tt ved Dren havde ophngt en Jernstang uden Gardin, at jeg lb lige mod den og stdte mig netop lige i Tindingen saa at jeg endnu fornemmer det og har nogen Hovedpine. Det ogsaa forstemmer mig. I Nat var hele Huset paa Borreby3524) til Bal, jeg blev hjemme; i Dag soves der - jeg skriver! skrevet har jeg imidlertid herude to ny Eventyr: fem Brdre og Egetrets sidste Drm Julenat de er ganske heldige! Veiret har stadigt vret smukt og i de sidste Dage og Aftener laae Sen saa blank og stille, som i den varme Sommertid. - Ligesaa stille gaae Dagene og da Posten i disse Festdage ingen Aviser bringe os er det, som om vi vare afskaarne fra hele Verden. Jeg kan imidlertid ikke sige at jeg lnges efter Byen for Byens Skyld; den 2den Januar, om Aftenen kommer jeg rimeligviis; gid at Foraaret snart kom og Mai, Juni at jeg kunde flyve til Bjergene, det deilige Schweitz der aander jeg bedst! - Naar nu dette Brev kommer haaber jeg at De er oppe og bedre end sidst! gid det ogsaa trffe Deres Svoger nogenlunde rask, hils ham og srligt Deres Sster! Hennig er vel nu i romersk Juleglde hos gode Venner der; i det nye Aar vil De hre derom.

Endnu blomstre et enkelt Rosentr her i Haven, men det er de sidste thi Isen begynder som et fiint kruset Glas at lgge sig over Voldgraven dog Svanerne bryder endnu Isen. Tnk venligt paa mig og hils gode Venner!

Deres broderligt hengivne H. C. Andersen.

Til Frken Henriette Wulff.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus