Dato: 31. december 1857
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Wulff
Sprog: dansk.

Den 31 December 1857 Basns ved Skjelskjr.

Min trofaste Veninde!

Gldeligt Nytaar! naar De lser dette lille Brev er det nye Aar traadt op med alle de ubekjendte kommende Skikkelser og Tilskikkelser det bringer os, gid hvad der er os det Bedste, komme! Verden her kan vre saa smuk, og det skal man see og fornemme!

Om et Par Dage er jeg i Byen,3531) da kunde jeg, som De har tilladt, bringe Dem det lille Brev til Bentley,3532) De lovede at give mig paa Engelsk, men da jeg allerede har det, lgger jeg det herindeni, men det har ikke hast fr om en Ugestid; jeg har i Brevet nvnt Dem og et Forslag, synes De ikke om samme og ikke har Lyst at gaae ind der paa, da vil De vre saa god at udelade det.

Jeg lider endnu stadig af Hovedpine siden jeg stdte mig i Tindingen, men man forsikkrer rundt om at det ikke har noget at betyde. - Moersomt finder jeg det ikke iaar her paa Landet og ligesaameget som jeg lngtes efter at komme her lnges jeg nu efter Byen igjen. Mit Sind har Perpendikelens Natur, naar det naaer til Hiere, vil det igjen til Venstre, og saa til Hiere igjen, men det er nu dets Liv og Leven.

Jeg glder mig til at lse for Dem de to ny Eventyr: fem Brdre og Egetrets sidste Drm, det frste lader sig ypperligt illustrere, det sidste lader sig neppe hfte i Billede paa Papiret?3533) - Hils Deres Sster og Svoger, hils Snnerne, de som ere borte og ham som De har i Huset, Alle et glad lyksaligt Nytaar!

hjerteligst H. C. Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus