Dato: 1. januar 1858
Fra: H.C. Andersen   Til: Richard Bentley
Sprog: dansk.

[Kibenhavn, Nytaar 1858.]

Kjre Ven!

Flere Omstndigheder er Skyld i at De forunderlig nok frst nu faaer et Brev fra mig, allerede for lnge siden skulde De og Deres have modtaget min inderlige Tak for al det Hjertelag, al den Gjstfrihed jeg modtog i Deres Huus under mit sidste Ophold i London.

Jeg blev i Tydskland til ind i September, efter en Indbydelse af Storhertugen af Weimar, idet at, som De veed, Goethes, Schillers og Wielands Statuerne indviedes; ved Festlighederne paadrog jeg mig en strk Forkjlelse og kom ganske syg til Kjbenhavn, her var Cholera brudt ud og efter to Dages Ophold blev jeg sendt paa Landet af min Lge og kom frst sex Uger efter, da Epidemien var endt, tilbage. Jeg spurgte strax hos et Par Boghandlere om ikke en Bog-Pakke fra Dem var kommen til mig, De var saa venlig at love mig denne tilsendt, men Ingen vidste om Nogen. Hver Uge ventede jeg en saadan skulde komme, og da vilde jeg skrive og bringe min Tak, dog da Julen nu endelig nrmede sig og ingen Pakke indtraf tnkte jeg dog at sprge derom; en Dag tilfldig inde hos Boghandler Reitzel taler jeg om forventede udeblevne Bger fra London, og da huskes der med eet, at lnge fr jeg kom til Kjbenhavn var en Pakke kommet til mig, den laae paa en verste Hylde. Hr. Reitzel selv havde vret i Paris da den kom, jeg kom ikke i Byen og saa var den blevet glemt, han selv vidste nu frst om den, og det var netop Bgerne, De, kjre Ven, havde besrget saa sikkert og tidligt, at de nu ved de Andres Forglemmelse her, frst kom mig i Hnderne. Tak, inderlig Tak derfor. Jeg havde just da et Arbeide for ved vor Theater der forhindrede mig i ieblikkelig at skrive og saa gled der Dage hen og Julen med, nu bringer dette Brev min Tak for det ganale Aar og de bedste nsker for Dem og Deres i det nye Aar. Et smukt Portrt af mig er i disse Dage kommet ud, jeg skal tillade mig snarest at sende. pem det, ligesom ogsaa eet. til Dickens. - Fra min tydske Boghandler Wiedemann fik jeg forleden et Brev, han bad mig sprge om De ikke havde Lyst til for en billig Pris at afkjbe ham de stbte Plader til Billederne der ere gjorte til mine Historier, han antog og jeg tr tro det samme, at disse, der slutte sig til Den grimme lling etc. og have tiltalt saa mange i Engeland vilde fordeelagtig kunde udgives af Dem med Billeder. Det er ikke den strre Samling, som er udkommet her ... og hvori staaer de bekjendte: Nattergalen, De rde Sko, nei det er Fortsttelsen, hvoraf De har omtrent Halvdelen i the poets days dreams. Jeg har skrevet Hr Wiedemann til at det var bedst at han sender Dem eet af de illustrerede tydske Exemplarer, De ville deraf see hvilke der var Dem og Engeland ganske ny. Foruden. disse har jeg endnu en syv Stykker der ikke ere udkomne og disse kan De naturligvis faae med, kun er der ikke Billeder til alle disse. - Honorar til mig, her hvor over Halvdelen er lngst udkommet kan der ikke vre tale om hvad disse Historier angaaer, dem De selv have i the poets etc. - men vel hvad De kan og vil give for de enkelte ganske nye! En Overstter i London er jo ganske billig, sagde De selv, og Fru Bushby vil kunne gjre det; men ganske veed De, forstaaer hun ikke dansk, jeg tror at Frken Wulff i Kjbenhavn, hvem jeg har nvnet fr og som har skrevet Deres ldste Datter et Par Breve til, gjr det bedre; hun vil vre tilfreds med det Honorar der gives Fru Bushby og en Oversttelse af hende af eet af de mindre Eventyr skal blive sendt Dem forud fr De tager Bestemmelse. - Lad mig nu hre lidt herom; naar De fra Wiedemann har faaet lllustrationerne, jeg glder mig da til at have et Brev i Vente fra Dem og hre hvoriedes De Alle leve. Med de hjerteligste nsker for Dem, Deres Kone og elskvrdige Brn bliver jeg Deres inderlig hengivne

H. C. A.

H. C. A

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost