Dato: 4. januar 1858
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Scavenius, f. Moltke
Sprog: dansk.

Kjbenhavn den 4 Januar 1858

Kjre Fru Scavenius! Tak for de hjemlige Dage i Julen; min inderligste Hilsen til Dem og dem Alle derude; Veiret var mildt og smukt til jeg kom herind,nu har frst for Alvor Vinteren taget fat. Jeg fandt mange kjer Breve fra Udlandet og en smuk Tegning fra Politi-Prsidentens Datter i Breslau; Architecten Meldal, som har vret i Jerusalem, sendte mig en vel vedlige hodldt Bouquet af trrede Blomster fra Gethsemane-Have. Igaar Middags var jeg hos Dronning Caroline Amalie, der var foruden mig, af Fremmede, kun General Oxholm og hans Frue, (nede fra Corsrkanten); det var en ret gemytlig Middag. Dronningen gav mig et Brev hun i Sommer havde skrevet til mig i Engeland, da jeg derfra sendte hende et Brev. Den kongelige Skrivelse var indtruffet i London efter min Afreise og derpaa sendt tilbage; nu fik jeg den af Dronningen selv og det fornier mig at have den. Iaftes var jeg i Opera og hrte "Lucia af Lammermoor", der blev godt givet; jeg saae i frste Etage deres Naades Fru Svigerinde med sin Moder og sine Brn, ligesaa Frken Brandes. I Dag da jeg besgte Fru Jericau, traf jeg igjen Fru Scavenius og Frken Brandes, de fik der at hre de to Eventyr der vare bleven til paa Basns og syntes meget glade derved. - Jeg saae ogsaa det ny Portrt af Ingemann, som Fru Jerichau har malet, det har et rart Udtryk. - Rundt om hos mine Venner der hre de nye Eventyr udtales Glde over at jeg har vret paa Landet i Ro og Hyggelighed, aa at de to Digtninge ere sprungne frem paa Papiret. - Jeg fler mig ogsaa deiligt hjemme paa Basns, som jeg flte mig paa Glorup i gammel Tid; det er saa vel at see milde ine og vide sig mildt dmt. Hils ret meget hver Enkelt i Omgivelsen, Luzia og Otto, Frken Lytzow og Schumacher, Miss Dunlop, ligesom ogsaa Hr. Ferslev. - Snart skriver jeg igjen, da skal jeg lade medflge Afwskriften af de smaa Vers der blev lavede, til de levende Billeder, i Dag har jeg aldeles ikke Tid dertil og vilde dog ikke udstte med at skrive Brev. Deres Naade glemmer ikke at underreette mig om Udlgget for ble-Forsendelsen til Fru Serre. De laadne Skoe vare til god Nytte paa Hjemreisen jeg tog dem over Stvlerne og de varmede godt! - Paa Farten ind kom jeg, ved Ringsted, i Vogn med den unge Grev Knuth og hans to Sstre, de kom fra Bregentved, hvor der havde vret ganske lystigt i Julen. I Dag er mit Brev kun disse Par Ord, men hjertelige og fulde af Tak for al den Godhed, al den Velvillie der altid gives mig i Hjemmet ved store Belt. Gud glde og velsigne Dem derfor.

Hjerteligst H. C. Andersen

Tekst fra: H.C. Andersens Hus