Dato: 28. marts 1835
Fra: H.C. Andersen   Til: C. A. Reitzel sen.
Sprog: dansk.

Kjbenh: 28/3 35

Kjre Reitzel!

Nu synger da Bogtrykkeren paa det sidste Vers med Romanen, jeg skal iaften have Slutningen med Tittelblad og Register, Bogen maa altsaa kunde komme ud i nste Uge. Gid De maa faae god Afstning med den! jeg har givet den et Aar af mit Liv og maaskee det smukkeste! her sender jeg Dem 18 Subscribenter, et Par af mine Venner have samlet, de fylde ikke mod Deres de hundred, som De forlangte for at honorere mig med 200 Rdlr, noget jeg forudsaae, men gaaer Bogen godt af, saa kan det jo alletider give sig. I Februar skulde den have vret ud, var det skeet, sagde De mig, kunde jeg dog ikke faae Resten af mit Honorar fr henimod Aprils Begyndelse, nu kommer frst Bogen paa denne Tid, men vi ere jo saa nr April at De ikke kan finde det ublue af en trngende Forfatter at jeg nu faaer Resten af Honoraret, som jeg hilig behver. 200 Daler faaer jeg vel ikke, i det mindste ikke fr Bogen stryger godt af mine 180 og af disse har jeg desvrre faaet 115 Rdlr, Resten er altsaa en Ubetydelighed. Tjen mig nu i at jeg paa Mandag, en Udgiftsdag for mig, faaer denne lille Rest og vil De ret glde mig, De kan det, da lad mig til paa Torsdag den anden April, det lader sig nok gjre, faae i det mindste de to, smukt indbundne Exemplarer til Fru Collin og Prinds Christian, De maa vide, den 2den April er min Fdselsdag, og saa vilde jeg gjerne have en Glde, som jeg nu har lagt i Deres Haand! De kan tro mig kjre Reitzel at var jeg riig saa forrede jeg Dem alt hvad jeg skrev, men det er nu engang anderledes i denne Verden. I den anden Verden, hvor jo alt omskifter til det Bedre, bliver De maaskee Digter, jeg Forlgger, saa kan De gjre mod mig hvad jeg vilde have gjort hernede! Nu lev vel! paa Mandag kommer jeg og saa er De smukt hjemme. Glem heller ikke den 2den April.

Deres hengivne

H.C. Andersen.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscanning 58. 9-10)