Du har sgt p: +Andersens +Hus

G til frste fund  Tilbage til sgeresultaterne

Dato: 23. februar 1858
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Scavenius, f. Moltke
Sprog: dansk.

Kjbenhavn den 23 Februar 1858.

Kjre Fru Scavenius!

I dette ieblik fik jeg Deres kjrkomne Brev, og strax stter jeg'mig til at skrive, idet jeg selv overraskes ved, hvor lang Tid der er hengaaet, siden jeg sidst sendte en Skrivelse afsted, og det, uagtet De og Deres Kreds saa tidt og inderligt eie i min Tanke. Der har ogsaa vret Meget at skrive om, uagtet Andres Breve vistnok have givet Skildringer og Meddelelser, saaledes Lex. Om det prgtige Bal hos den engelske Minister. Aarsagen, hvorfor jeg i lang Tid ikke har skrevet, ja, ganske standset med Breve til mine kjre i Udlandet, ligger i, at jeg, siden jeg kom fra Basns, har vret saa productiv, som ikke i mange Tider; jeg har nedskrevet ikke mindre end syv nye Eventyr, saa at et Hefte allerede lnge har vret under Pressen og skulde allerede for otte Dage siden have vret ud; men saa manglede man Papir, og dette er frst igaar kommet hertil fra Silkeborg. Var Bogen, der har taget mig en Deel Tid op, ved at jeg tre til fire Gange afskrev samme og lste to Correcturer, udkommen efter Bestemmelse, da havde Deres Naade alt modtaget den og vidst, i hvilken Virksomhed jeg har levet. Til et nyt Hefte Eventyr har jeg endnu anlagt to: Hurtiglbeme og Dynd-Kongens Datter; det sidste hrer hjemme ved Nilen og i den jydske vildmose. For omtrent tre Uger siden blev jeg smukt og hjerteligt anmodet om at lse de nye Eventyr i Studenterforeningen, hvor Oehlenschlger tidt lste, men hvor jeg i omtrent fjorten Aar ikke har lst. Jeg havde srdeles stor Glde heraf og maa sige, at aldrig har jeg mdt et modtageligere Publicum; man forstod saa ypperligt, og jeg modtog det varmeste Bifald af Tilfredshed. Siden har jeg - rigtignok med for stor Opoffrelse af Tid -lst for flere gode Venner, der nu Alle fik Interesse for de nye Digtninger. De to, som tiltale meest, ere udsprungne paa det kjre Basns; det er Egetrets sidste Drm og i Srdeleshed Noget; jeg troer, at jeg tidligere kaldte det De fem Brdre. Om otte Dage komme Eventyrene ud, og strax sender jeg et Exemplar til det kjre Hjem ved Store-Belt. Heftet indeholder: Suppe paa en Plsepind, Flaskehalsen, Pebersvendens Nathue, Noget, Egetrets sidste Drm og Abc-Bogen.

Jeg er i disse Dage forkjlet i en Grad, som jeg ikke har vret det, siden jeg i Sommer forlod Weimar. Derhen flyver i dette ieblik Tanken med lidt Forskrkkelse, idet jeg husker, at heller ikke derhen er Brevduen fliet nu i flere Uger. Mine sande venner, veed jeg imidlertid, ville forstaae og bre over med Synder i Formen, Iagttagelse af, hvad man jo rigtignok skal iagttage. Naar man kommer ind i Poesiens store Skov-Eensomhed, glemmer man ikke sine Venner; man glemmer kun, at Tiden gaaer, siden de sidst hrte fra os.

- - - - - I Tankerne besger jeg Dem Allesammen paa Basns og seer, hvor smukt Solen skinner ud over den aabne Strand. - I Casino har Meer end Perler og Guld igjen trukket mange Besgende til sig. Hans Heiling gaaer fortrinligt; men der er et Vrvleri ved det Theater, saa det ikke er til at holde ud. Nu, lev vel! Gud glde og velsigne Dem!

Deres hjerteligt hengivne

H.C. Andersen,

Om otte Dage har De mine nye Eventyr!

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter

Kjbenhavn den 23 Februar 1858.

Kjre Fru Scavenius!

I dette ieblik fik jeg Deres kjrkomne Brev, og strax stter jeg mig til at skrive, idet jeg selv overraskes ved hvor lang Tid der er hengaaet siden jeg sidst sendte en Skrivelse afsted og det uagtet De og Deres Kreds saa tidt og inderligt er i min Tanke; der har ogsaa vret meget at skrive om, uagtet Andres Breve have vistnok givet Skildringer og Meddelelser, saaledes f Ex om det prgtige Bal hos den engelske Minister &, Aarsagen hvorfor jeg i lang Tid ikke har skrevet, ja ganske standset med Breve til mine kjre i Udlandet, ligger i at jeg siden jeg kom fra Basns har vret saa productiv, som ikke i mange Tider, jeg har nedskrevet ikke frre end syv nye Eventyr, saa at et Hefte / allerede lnge har vret under Pressen og skulde allerede for otte Dage siden have vret ud; men saa manglede man Papir og dette er frst igaar kommet her til fra Silkeborg, var Bogen, der har taget mig en Deel Tid op ved tre til fire Gange afskrive samme og lse to Correcturer, udkommet efter Bestemmelse da havde Deres Naade alt modtaget den og vist [!] i hvilken Virksomhed jeg har levet. Til et nyt Hefte Eventyr har jeg endnu henlagt to: "Hurtiglberne" og "Dynd-Kongens Datter"; det sidste hrer hjemme ved Nilen og i den jydske Vildmose. For omtrent tre Uger siden blev jeg smukt og hjerteligt anmodet om at lse de nye Eventyr i Studenterforeningen hvor ehlenschlger tidt lste, men hvor jeg i omtrent fjorten Aar ikke har lst; jeg havde srdeles stor Glde heraf, / og maa sige at aldrig har jeg mdt et modtageligere Publicum, man forstod saa ypperligt, og jeg modtog det varmeste Udtryk af Tilfredshed; siden har jeg, rigtignok med for stor Opoffrelse af Tid lst for flere gode Venner, der nu Alle fik Interesse for de nye Digtninger. De to som tiltale meest ere udsprungne paa det kjre Basns, det er "Egetrets sidste Drm" og i Srdeleshed "Noget"; jeg troer, at jeg tidligere kaldte det De fem Brdre. - Om otte Dage komme Eventyrene ud og strax sender jeg et Exemplar til det kjre "Hjem ved store Belt". Heftet indeholder: Suppe paa en Plsepind. Flaskehalsen. Pebersvendens Nathue; Noget; Egetrets sidste Drm" og "Abc-Bogen!

Jeg er i disse Dage forkjlet i en Grad, som jeg ikke har vret det siden jeg i Sommer forlod Weimar, derhen flyver i dette ieblik Tanken med lidt Forskrkkelse, idet jeg husker, at heller ikke derhen er Brevduen flyvet nu / flere Uger. Mine sande Venner, veed jeg imidlertid, ville forstaae og bre over med Synder i Formen, Iagttagelse af hvad man jo rigtignok skal iagttage, men naar man kommer ind i Poesiens store Skov-Eensomhed glemmer man, ikke sine Venner, man glemmer at Tiden gaaer siden de sidst hrte fra os. Hils hjerteligt Luzia og Otto, ligesom Frkenerne Schumacher og Lutzau, Mi Dunloup og Hr Ferslev; i Tankerne besger jeg dem Allesammen og seer hvor smukt Solen skinner ud over den aabne Strand. I Casino har "Meer end Perler og Guld" igjen trukket mange Besgende til sig. "Hans Heiling" gaaer fortrinlig, men der er et Vrvleri ved det Theater, saa det ikke er til at holde ud. Nu, lev frisk og vel! Gud glde og velsigne Dem!

Deres hjerteligt hengivne

H.C. Andersen,

[langs kanten:] Om otte Dage har De mine nye Eventyr!

Tekst fra: Solveig Brunholm