Dato: 2. marts 1858
Fra: Henriette Wulff   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Nr. 415. Fra Henriette Wulff.

d 2den Marts 58.

Kjre Andersen!

I Gaar Aftes modtog jeg Deres Linier og de Ny Eventyr - Tusind Tak for det Alt!! Skjndt lidende kunde jeg ikke gaae til Sengs, fr jeg havde slugt den hele Bog uagtet jeg kan en heel Deel af den udenad. Den jeg kjendte mindst var -

Senere.

- Afbrdes her af Your dear self! Og nu De, og de smaa Drenge ere borte tager jeg dette frem, for at kaste det i Ovnen, som Overfldigt, takket har jeg Dem nu muntlig, og det kan jeg jo aldrig nok eller fuldeligen, hverken muntlig eller skriftlig; talt med Dem om Pebersvenden har jeg ogsaa! Jeg giver mig strax i Frd med at overstte den, thi skjndt det hjst sansynligen er saa omtrent hen i Vind og Vejer - hvad Nytte det vil komme til for Andre - saa er det mig en saa stor Fornjelse ret at arbejde mig ind i hvr Stning, at gjengive den paa det for mig kjre Tungemaal - at jeg gjr det eeneste og alleneste for min egen Fornjelse! - Hvad jeg mener med hen i Vind og Vejer da er det at Bentley ventelig ikke vil have med den Oversttelse at bestille,3551) og derfor gjr jeg det for min egen plaseer!

Gid De dog nu maae vre rask i denne Tid og have Krfter til at bre alle de Lauerbr, Taksigelser og Kjrligheds Erklringer der vilde strmme ned over Dem! Hvor det dog maae vre dejligt at kunde glde i den Udstrkning og paa den fordlende Maade De gjr det!

Istdet for at kaste dette i Ilden skrev jeg meer, seer jeg, og sender det dog til Dem, da jeg aldrig ofte nok, og paa alle forskjellige Maader nok kan takke Dem for Alt Godt! Pas godt paa Dem selv, at De snart bliver rask, og - varer det vel for lnge fr jeg atter seer Dem!

Af Hjertet Deres ssterlige H. Wulff.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost